Categorie:

Algemeen
Kennisbank

Een dynamisch energiecontract met zonnepanelen, een thuisbatterij en laadpaal

Het aantal huishoudens met een dynamisch energiecontract is in 2023 verder gestegen. Inmiddels maken zo’n 250.000 huishoudens gebruik van dynamische energie. De groei van het aantal negatieve prijzen heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de recente ontwikkelingen. Bovendien staan we niet stil. Ook het aantal huishoudens dat – naast zonnepanelen – kiest voor een thuisbatterij en een laadpaal, groeit. Hoe voordelig is dynamische energie als je op termijn wilt kiezen voor zonnepanelen, een thuisbatterij en/of een laadpaal? We bespreken diverse scenario’s.

Hoe interessant is dynamische energie nu én in de toekomst?

icon

Zonnepanelen en dynamische energie

Rendabel. Zal in de toekomst steeds winstgevender worden naarmate de salderingsregeling verder wordt afgebouwd.

icon

Zonnepanelen, thuisbatterij en dynamische energie

Tot 80% onafhankelijk van het energienet. Grote jaarlijkse besparing en korte terugverdientijd van circa 7 jaar.

icon

Zonnepanelen, thuisbatterij, laadpaal en dynamische energie

Zeer interessant. Efficiënt gebruik van groene energie, opslag van goedkope energie en elektrische auto opladen tijdens negatieve prijzen. Maximaal profijt.

Zonnepanelen en dynamische energie

Soly

Profijt van zonnepanelen met dynamische energie

Binnen het eerste scenario bespreken we het dynamisch energiecontract met zonnepanelen. Zoals je mogelijk weet, profiteren eigenaren van zonnepanelen momenteel nog van de salderingsregeling. Het overschot aan zonne-energie dat door zonnepanelen wordt opgewekt, en dus niet wordt verbruikt, wordt door huishoudens teruggeleverd aan het energienet. Aan het einde van het jaar mogen beide posten – verbruik en teruggeleverde stroom – tegen elkaar worden weggestreept. Dit maakt het voor eigenaren van zonnepanelen interessant om stroom terug te leveren aan het energienet.

Hoe anders is het scenario als je over een dynamisch energiecontract beschikt. Je maakt dan gebruik van dynamische prijzen die van uur tot uur (kunnen) verschillen. De focus ligt binnen een dynamisch energiecontract niet op ‘terugleveren’, maar juist op het effectief gebruiken van energie. Dat heeft te maken met negatieve stroomprijzen. We bespraken eerder het scenario van een dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen in dit artikel. Daaruit blijkt dat het profijt van zonnepanelen met een dynamisch energiecontract in de toekomst steeds groter wordt.

Dynamisch energiecontract

Hoe komen negatieve stroomprijzen tot stand?

Negatieve stroomprijzen zijn het gevolg van een veel groter aanbod van energie, dan vraag naar energie. Het stroomnet is steeds meer aan het ‘vergroenen’. Dat betekent dat zon- en windenergie op bepaalde dagen in grote hoeveelheden worden teruggeleverd aan het energienet, terwijl de vraag naar energie op diezelfde dagen laag kan zijn. Het stroomnet raakt dan overbelast en moet haar energie ‘kwijt’. Huishoudens en bedrijven mogen de stroom op dergelijke momenten extra voordelig afnemen om het stroomnet te ontlasten.

Dynamische prijzen

Focus op direct verbruik energie

Beschik je over een dynamisch energiecontract, dan profiteer je van de negatieve stroomprijzen naarmate je meer stroom verbruikt. Daarmee kan een huishouden dankzij het dynamisch energiecontract, afhankelijk van de hoogte van de negatieve tarieven en het betreffende stroomverbruik, op sommige dagen enkele euro’s tot soms tientallen euro’s verdienen. Onder de voorwaarden van een vast of variabel energiecontract is hiervan géén sprake.

Zonnepanelen, thuisbatterij en dynamische energie

Opslag

Zonnepanelen en thuisbatterij met dynamische energie

De situatie verandert zodra huishoudens met zonnepanelen en een dynamisch energiecontract de thuisbatterij toevoegen. De thuisbatterij fungeert als accu voor het overschot aan zonne-energie, opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Bovendien is de thuisbatterij ook in staat om goedkope energie van het net op te slaan. Is de dynamische stroomprijs laag of zelfs negatief, dan kan de thuisbatterij deze stroom opslaan. Produceren je zonnepanelen minder of geen stroom? Dan benut je simpelweg de goedkope netstroom óf groene stroom van je zonnepanelen. Ook kan je de opgeslagen stroom uit je thuisbatterij duurder verkopen zodra de dynamische energieprijs weer stijgt.

Duurzaam en efficiënt

Voordelen van een thuisbatterij met dynamische energie

De toevoeging van een thuisbatterij aan het energie-ecosysteem in huis resulteert in diverse voordelen. Met name de afstemming is van belang: in hoeverre ben je in staat goedkope energie op de batterij te laden, effectief stroom te verbruiken (zowel uit zonnepanelen als de thuisbatterij), en bovendien dure stroom op het juiste moment terug te leveren aan het net? Die combinatie levert het grootste financiële voordeel op.

Hoe kies je de juiste thuisbatterij?

De capaciteit van de thuisbatterij wordt in feite altijd bepaald op basis van het vermogen van zonnepanelen. Wil je in de toekomst verder groeien en meer capaciteit op de thuisbatterij creëren? De thuisbatterij van Soly is modulair en groeit derhalve mee met je huidige en toekomstige vraag. Bovendien is het belangrijk om je stroomverbruik – verdeeld over de dag – in de gaten te houden. Ligt het zwaartepunt in je stroomverbruik in de avond, zo tussen 17:30 en 20:00 uur? Dit zijn traditioneel momenten waarop de dynamische stroomprijs hoger ligt. Door voldoende ruimte op de thuisbatterij te creëren, hoef je tijdens deze piekmomenten in de stroomprijs geen beroep te doen op het energienet. Op die wijze kan je de thuisbatterij op ieder moment van de dag exploiteren.

Zonnepanelen, thuisbatterij en laadpaal combineren met dynamische energie

Duurzame selectie

Duurzaam ecosysteem met dynamische energie

Het volledig duurzame ecosysteem in huis halen? We hebben het dan over zonnepanelen, een thuisbatterij en een laadpaal thuis in combinatie met een dynamisch energiecontract. Op die wijze ervaar je de meeste voordelen van dynamische energie.

Veruit de meeste elektrische rijders die kiezen voor een laadpaal thuis, maken voor het opladen van de elektrische auto gebruik van de zonne-energie die wordt opgewekt door zonnepanelen. Echter komen zij in de herfst- en wintermaanden bedrogen uit. Dit zijn momenten waarop zonnepanelen minder energie opwekken. Ook de thuisbatterij, die als opslagunit fungeert, is nog onvoldoende toereikend voor het opladen van de accu van een elektrische auto. Je bent dan nog steeds aangewezen op het energienet, en dat kan kostbaar zijn. De oplossing? Het dynamisch energiecontract. We zullen het voordeel van dynamische energie en een laadpaal thuis verduidelijken aan de hand van een praktisch scenario.

Situatie: zonnepanelen, thuisbatterij, laadpaal en dynamische energie

✓ Huishouden elektrische auto en zonnepanelen
✓ Afstand: 50.000 kilometer per jaar.
✓ Laden op goedkope momenten. Doordeweeks tussen 00:00 en 06:00. In de weekenden op de momenten wanneer de stroomprijs het goedkoopst is.

1. Energieverbruik huishouden
Opbrengst: 2.500 kWh per jaar.

2. Elektrische auto
Verbruik: 10.000 kWh per jaar. Staat gelijk aan 50.000 kilometer.

3. Prijs per kWh
Stel dat de gemiddelde prijs per kWh voor het dynamische energiecontract €0,20 is.

Met deze aannames kunnen we de geschatte besparingen berekenen:

Besparing op dynamisch energiecontract:

  • €0,20 besparing in vergelijking tot gemiddelde energieprijs middels prijsplafond.
    • Op 13.000 kWh (2,500 kWh + 10.000 kWh EV)
  • Besparing in geld per maand: 1.042 kWh * €0,20/kWh = € 208,30 per maand*.
    *Gebaseerd op de situatie van Oktober 2023
  • Besparing in geld per jaar: 12.500 kWh * €0,20/kWh = € 2.500 per jaar

Besparing door zelfopwekking van zonne-energie
Opwek is 3500kWh per jaar. De gemiddelde terugleverprijs is 18 eurocent.
Resultaat: €0,18*3500kWh = € 630 per jaar.

Financieel

Negatieve stroomprijs vergroot voordeel laadpaal

In 2023 passeren we de grens van ruim 200 uren met een negatieve stroomprijs. Stel dat je een Tesla Model 3 hebt, met een accucapaciteit van 75 kWh. Door de elektrische auto op te laden ten tijde van een negatieve stroomprijs, kan je als particulier tientallen euro’s besparen in zeer korte tijd. Als de voortekenen kloppen, gaat het aantal negatieve uren voor de stroomprijs in de komende jaren steeds verder toenemen, temeer omdat het energienet in Nederland behoorlijk onder druk staat. Door de laadpaal thuis toe te voegen aan het ecosysteem, kan je de terugverdientijd van alle onderdelen verkorten. We hebben het dan over de zonnepanelen, thuisbatterij en laadpaal thuis.

De hogere procentuele onafhankelijkheid van het energienet dankzij de thuisbatterij, waardoor je tijdens piekmomenten in de stroomprijs de energie uit de thuisbatterij kunt benutten, in combinatie met de forse besparing dankzij een laadpaal thuis die zichzelf activeert als de stroomprijs laag of negatief is. Het is dé energievoorziening van de toekomst. Een financiële prikkel om thuis zowel energieonafhankelijk te worden, als optimaal financieel voordeel te ervaren. Het dynamische energiecontract van Soly fungeert optimaal in harmonie met onze volledige range aan producten.

Achtergrond

Kennisbank

Wil je graag meer weten over de verschillende producten waar je hierboven over hebt gelezen? Dat kan op onze onafhankelijke productpagina's. Ook willen we je graag attenderen op onze kennisbank. We hebben alvast vier artikelen voor je geselecteerd.
cards knowhow icon icon
Verschil snelladen, slim laden en eco laden
In de toekomst rijden we steeds meer elektrisch. Daarom bespreken we het verschil tussen snelladen, slim laden en eco laden.
cards knowhow icon icon
Zonnepanelen kopen of huren?
Wil je overstappen op zonne-energie, maar twijfel je nog tussen zonnepanelen kopen of zonnepanelen huren? Wij vertellen je meer.
cards knowhow icon icon
Offerte zonnepanelen ontvangen, en nu?
In je zoektocht naar zonnepanelen vraag je vaak meerdere offertes aan. Hoe bepaal je wat de beste offerte is?
cards knowhow icon icon
De voordelen van een thuisbatterij met dynamische energie
In dit artikel vertellen we je de voordelen van een thuisbatterij in combinatie met dynamische energie.