Categorie:

Dynamische energie
Kennisbank

Is een dynamisch energiecontract interessant met zonnepanelen?

Het dynamische energiecontract wint steeds meer terrein ten opzichte van vaste en variabele energiecontracten. Momenteel maakt grofweg 1 tot 2 procent van de Nederlandse huishoudens al gebruik van een dynamisch energiecontract, en dat aandeel zal naar alle waarschijnlijkheid nog groeien. De dynamische tarieven worden gezien als serieus alternatief voor de traditionele vaste en variabele tarieven, waarbij prijzen voor stroom en gas veel langer vast staan. Veel is echter nog onduidelijk, want hoe interessant is een dynamisch energiecontract eigenlijk in combinatie met zonnepanelen?

Wat is een dynamisch energiecontract?

Laten beginnen bij het begin. Want wat is een dynamisch energiecontract eigenlijk? Bij een dynamisch energiecontract zijn de prijzen voor elektriciteit en gas flexibel. Volgens de methodiek van de merit order1 worden de prijzen voor elektriciteit ieder uur opnieuw vastgesteld. Op momenten dat relatief veel duurzame energie op het energienet terechtkomt, dan daalt de actuele prijs van elektriciteit. Andersom geldt dat de prijs voor elektriciteit stijgt naarmate er minder (duurzame) energie beschikbaar is op het net.

Met het oog op de salderingsregeling – waarbij de energie die je opwekt direct wordt verrekend met wat je verbruikt – zou je daarom kunnen stellen dat een dynamisch energiecontract niet erg interessant is. Je gaat namelijk salderen met uur-tot-uur dynamische tarieven, die in de praktijk minder hoog kunnen uitvallen, of zelfs negatief. We leggen je hieronder uit hoe dat werkt.

1 De merit order houdt in dat de beschikbare energiebronnen in volgorde van kosten worden ingezet, waarbij de goedkoopste energiebronnen als eerste worden gebruikt. Hierdoor kan het voorkomen dat de prijs van elektriciteit daalt wanneer er relatief veel duurzame energie beschikbaar is op het energienet.

De salderingsregeling bij een dynamisch energiecontract

Het overschot aan zonne-energie dat je niet zelf verbruikt, mag je middels de salderingsregeling terugleveren aan het energienet. Heb je een vast of variabel energiecontract, dan wordt aan het einde van het jaar de opgewekte zonne-energie weggestreept tegen je energieverbruik. Is daarna nog steeds sprake van een overschot aan teruggeleverde stroom op het net, dan ontvang je een terugleververgoeding per kWh. Echter werkt een dynamisch energiecontract anders. Salderen vindt hierbij niet aan het einde van het jaar plaats; je ontvangt een dynamische kWh-vergoeding die op het moment van salderen geldt. We vergelijken de salderingsregeling bij huishoudens met een dynamisch energiecontract en vast energiecontract. 

header image
Per type energiecontract

Voorbeeld salderingsregeling

Vast energiecontract
Wie momenteel een vast contract afsluit bij de energiemaatschappij, betaalt voor stroom gemiddeld tussen de € 0,22 en € 0,32 per kWh. De salderingsregeling geldt nog altijd voor 100%. Je neemt dus stroom af van het energienet én saldeert voor exact hetzelfde tarief. Aan het einde van het jaar wordt je verbruikte en teruggeleverde stroom met elkaar verrekend. Je hoeft vervolgens enkel nog te betalen wanneer je na het salderen nog extra stroom hebt afgenomen van het energienet.

Stel dat je afname na salderen nog 300 kWh is, dan moet je met een vast contract aan het einde van het jaar dus (300 x 0,25) = € 75 betalen voor de extra afgenomen energie.

Dynamisch energiecontract
Met een dynamisch energiecontract en zonnepanelen gaan huishoudens niet pas aan het einde van het jaar salderen, maar op ieder moment dat er kan worden teruggeleverd aan het energienet. Dit is in de praktijk altijd op momenten dat men veel opwekt en weinig gebruikt; voornamelijk overdag tussen 11:00 uur en 15:00 uur. Dit is dankzij de dynamische tarieven ook de periode dat de stroomprijzen lager liggen, omdat er extra veel stroom wordt teruggeleverd aan het energienet en het aanbod (duurzame) energie dus hoger is.

Stel dat je tussen 11:00 uur en 15:00 uur in totaal 20 kWh aan stroom kan terugleveren aan het energienet. Waar je binnen een vast contract mocht salderen voor gemiddeld € 0,25 per kWh, daar doe je dit op basis van dynamische tarieven slechts voor (bijvoorbeeld) € 0,10 per kWh.

Negatieve stroomprijs
En dan is er ook nog zoiets als de negatieve stroomprijs. Naarmate het stroomnet verder volstroomt met groene zonnestroom, dan kunnen de dynamische energietarieven zelfs negatief worden. Wat betekent dat? Bij een negatieve stroomprijs ontvang je geld voor het afnemen van stroom – bijvoorbeeld € 0,08 per kWh – omdat het energienet vol zit. Meer energie afnemen wordt dan gestimuleerd om ervoor te zorgen dat het energienet niet overbelast raakt.

Oost-West opstelling

Waarom toch kiezen voor een dynamisch energiecontract?

Toch zijn er momenten waarop het dynamisch energiecontract wél kosten efficiënt is in combinatie met zonnepanelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jouw zonnepanelen in een oost-west opstelling op het dak liggen. Je hebt dan zowel ’s ochtends als in de namiddag – momenten waarop de dynamische tarieven voor energie iets hoger liggen – voldoende opwekking van eigen zonne-energie om elektrisch te koken of de wasmachine aan te zetten.

Thuisbatterij

Waarom toch kiezen voor een dynamisch energiecontract?

Bovendien kan de thuisbatterij – momenteel al verkrijgbaar bij Soly – de eerder genoemde problemen rondom salderen oplossen. De batterij maakt het namelijk mogelijk om voordelige stroom tijdelijk op te slaan. En zodra de dynamische stroomprijzen vervolgens weer omhoog schieten, kun je in principe de stroom alsnog tegen een hoger tarief salderen. De infrastructuur om dit mogelijk te maken is momenteel nog niet aanwezig, maar dit zal naar verwachting wel de toekomst zijn van (Smart Home) energiebeheersing voor particulieren.

Financieel

Salderingsregeling maakt dynamisch energiecontract minder voordelig

Dynamische energiecontracten zijn op dit moment minder geschikt in combinatie met zonnepanelen omdat deze contracten gebaseerd zijn op de dynamische tarieven, die per uur veranderen afhankelijk van de energievraag- en aanbod. Als je zonnepanelen hebt en je produceert meer energie dan je op dat moment verbruikt, dan lever je de overtollige energie terug aan het net.

Bij een dynamisch energiecontract wordt de prijs die je krijgt voor de teruggeleverde energie bepaald door het moment waarop je teruglevert. Als je teruglevert op momenten dat de energieprijs laag is, krijg je daarvoor ook een lage vergoeding. Dit kan nadelig zijn als je gebruik maakt van de salderingsregeling, waarbij de energieleverancier de teruggeleverde energie verrekent met de energie die je afneemt van het net.

Dankzij de salderingsregeling betaal je namelijk alleen voor het netto-energieverbruik. Als je dus minder geld terugkrijgt voor de teruggeleverde energie dan wat je betaalt voor de energie die je afneemt van het net, kan dit leiden tot een lagere vergoeding voor de teruggeleverde energie en dus onder de streep een hogere energierekening. Dit kan ook gelden voor de terugleververgoeding. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de keuze van je energiecontract en of dit past bij je energiebehoefte en de manier waarop je energie opwekt.

Ontdek binnen één minuut hoeveel jij kunt besparen met zonnepanelen

Vrijblijvende offerte

Hoe werkt de terugleververgoeding bij een dynamisch energiecontract?

Evenals als bij een vast of variabel energiecontract, heb je ook bij een dynamisch energiecontract recht op de terugleververgoeding. Dit is een vergoeding (per kWh) voor het overschot aan stroom dat je ontvangt na salderen. Deze terugleververgoeding is evenwel - anders dan bij een vast/variabel contract - gebaseerd op dynamische tarieven. Voor elke kilowattuur elektriciteit die je teruglevert aan het energienet, ontvang je een terugleververgoeding gebaseerd op de kale stroomtarieven, welke gelden in het uur waarin je de stroom teruglevert. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de terugleververgoeding bij een vast of variabel contract?

header image
Per type energiecontract

Scenario's terugleververgoeding

Het wordt nog iets complexer. De terugleververgoeding is in de praktijk aanzienlijk lager dan de geldende stroomprijs van dit moment, en mag bovendien door de energiemaatschappij zelf worden vastgesteld. Dit betekent dat je jezelf als eigenaar van zonnepanelen constant in een veranderlijk speelveld begeeft. Ter vergelijking geven we de huidige stroomprijzen en verschillen in de terugleververgoedingen op de markt:

Huidige stroomprijs vast/variabel contract: € 0,25 per kWh (1 februari 2024)
Huidige terugleververgoeding: € 0,050 tot € 0,21 per kWh (1 februari 2024)

Dit betekent dat – ondanks dat dynamische tarieven voor stroom vaak lager liggen ten tijde van het terugleveren – de terugleververgoeding binnen een dynamisch energiecontract tóch nog hoger kan liggen dan bij een vast of variabel energiecontract. Dit is een aannemelijk scenario wanneer de energieprijzen plotseling weer zouden stijgen, terwijl je zojuist een vast (of zelfs variabel) contract hebt afgesloten.

Dit lichten we toe aan de hand van een mogelijk, doch reëel scenario:

Vast energiecontract per 1-2-2024:
Stroomprijs € 0,25 per kWh.
Terugleververgoeding (bijv.) € 0,08

Dynamisch energiecontract per 1-2-2024:
Stroomprijs gemiddeld € 0,15 per kWh.
Terugleververgoeding fluctueert.

Stroomprijs stijgt per 1-10-2024 (voorbeeld):
€ 0,40 per kWh.

Gevolg: de terugleververgoeding bij een vast energiecontract blijft gelijk, terwijl de terugleververgoeding bij een dynamisch energiecontract in potentie flink kan groeien naarmate de prijzen voor energie gedurende het jaar stijgen.

Van de omgekeerde realiteit kan natuurlijk ook sprake zijn. Dit betreft een situatie waarin men een langlopend vast contract heeft afgesloten bij de energiemaatschappij tegen een vaste stroomprijs van € 0,25 per kWh, terwijl de prijs 3 maanden later is gedaald naar € 0,20 per kWh. Heb je zonnepanelen en een overschot aan teruggeleverde zonnestroom na salderen? Dan zal de terugleververgoeding bij een vast energiecontract volgens onze prognose hoger liggen dan bij een dynamisch energiecontract.

Vraagstuk

Extra kosten voor zonnepaneelbezitters met dynamisch contract (?)

Nu is besloten dat de salderingsregeling langer blijft bestaan - en dus niet wordt afgebouwd vanaf 2025 - oriënteren energieleveranciers zich op extra kosten die zij mogelijk willen doorberekenen aan bezitters van zonnepanelen. Eerder al besloot Vandebron tot deze maatregelen, omdat zij het systeem waarin niet-bezitters van zonnepanelen moesten meebetalen aan de salderingsregeling oneerlijk vond. Ook blijken veel energieleveranciers al extra kosten in rekening te brengen voor bezitters van zonnepanelen, zij het in de vorm van een minder gunstig aanbod bij het afsluiten van een nieuw energiecontract. Hoe zit het met de eventuele extra kosten binnen een dynamisch energiecontract?

header image

Dynamisch energiecontract zonder extra kosten bij zonnepanelen

Vooralsnog ben je als eigenaar van zonnepanelen nog gunstig af met een dynamisch energiecontract wanneer we kijken naar eventuele extra kosten vanuit energieleveranciers. Dat zit als volgt: ben je bezitter van zonnepanelen én heb je een dynamisch energiecontract, dan ben je in feite al structureel bezig met het ‘slim verbruiken’ van energie. Je verbruik ligt hoger als je zonnepanelen meer energie opwekken, waardoor je op die piekmomenten minder stroom teruglevert aan het energienet. Daarmee ben je niet de ‘veroorzaker’ van een overbelast netwerk, omdat je juist op de drukke momenten minder energie teruglevert aan het net. Je bent dus in feite de oplossing.

Binnen een dynamisch energiecontract hoef je je vooralsnog dus geen zorgen te maken over eventuele extra kosten vanuit de energieleverancier.

 

Motivatie

Waarom (niet) kiezen voor een dynamisch energiecontract met zonnepanelen?

Heb je al zonnepanelen en overweeg je om daarnaast een dynamisch energiecontract af te sluiten? Ontdek wat de voor- en nadelen van die keuze zijn.
icon

Salderingsregeling

Ten tijde van de salderingsregeling zal een dynamisch energiecontract over het algemeen niet lucratief zijn. Zodra de regeling voor salderen wordt afgebouwd, zal een dynamisch energiecontract steeds aantrekkelijker worden.

Meer informatie
icon

Terugleververgoeding

De terugleververgoeding van een dynamisch energiecontract wordt dagelijks berekend op basis van actuele marktprijzen. Hoe hoger de actuele stroomprijs tijdens het terugleveren van energie, hoe groter het voordeel van een dynamisch energiecontract.

Meer informatie
icon

Conclusie

Slim omgaan met je energie. Het is altijd verstandig, zeker als je kiest voor de combinatie zonnepanelen en een dynamisch energiecontract. De voordelen van een dynamisch energiecontract met zonnepanelen gaan ieder jaar zwaarder wegen.

Nu al doen of toch niet?

Dynamisch energiecontract met zonnepanelen

Is het voor huishoudens die nu zonnepanelen hebben interessant om te kiezen voor een dynamisch energiecontract? Een duidelijk antwoord op die vraag is niet te geven, omdat deze van zoveel factoren afhankelijk is. In april 2023 is de situatie nog niet ideaal voor een combinatie van beide, maar dat kan in oktober 2023 zomaar weer veranderen.

Tevens zal naarmate de infrastructuur en mogelijkheden voor Smart Home oplossingen groeien, de combinatie van een dynamisch energiecontract en zonnepanelen juist wél interessant en lucratief worden. Zeker als de salderingsregeling op termijn komt te vervallen zal dit van toepassing zijn. Die nieuwe situatie maakt dynamische tarieven voor energie en slim energieverbruik financieel voordelig. Een nieuwe situatie met unieke mogelijkheden.

 

 

Benieuwd naar dynamische energie van Soly of onze andere producten?

Bij Soly bieden we naast zonnepanelen en een dynamisch energiecontract ook oplossingen zoals een slimme- thuisbatterij of laadpaal.
 

Bekijk alle producten

Adviesgesprek aanvragen

Overstappen op Soly Energy?

Om een vrijblijvend adviesgesprek op te zetten, vragen we je om je gegevens achter te laten zodat we contact met je kunnen opnemen. Zonnepanelen staan aan de basis van de duurzame revolutie. Ontdek de voordelen van zonne-energie bij je thuis. Het adviesgesprek geeft je:

 • Samen met een ervaren adviseur kijken we naar de beste oplossing voor jouw situatie
 • Je ontvangt een vrijblijvende offerte voor dynamische energie op jouw adres
 • We nemen alle tijd om jouw wensen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden

Vrijblijvend

Laat hier je gegevens achter

  Geheel vrijblijvend
  Achtergrond

  Kennisbank

  Een kennisbank waarin je meer leest over zonnepanelen, de thuisbatterij, laadpalen, garanties en voorwaarden. Alles net even met iets meer diepgang. Lees vooral verder of bezoek één van onze uitgelichte artikelen om meer te weten te komen. Zonne-energie voor iedereen. Het kan.
  cards knowhow icon icon
  Zonnepanelen kopen en zelf plaatsen, kan dat?
  Het is mogelijk om zonnepanelen te kopen en deze zelf te installeren op het dak. Daar zitten echter wel haken en ogen aan. Wij vertellen je meer over zelf-installatie van zonnepanelen.
  cards knowhow icon icon
  Waarom Soly niet is aangesloten bij SGZE
  Soly is niet aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie (SGZE), en dat is een bewuste keuze. In dit artikel vertellen we je meer over onze beweegredenen.
  cards knowhow icon icon
  Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
  Idealiter wil je precies genoeg zonnepanelen installeren om je jaarlijkse stroomverbruik ‘dekkend’ te hebben. Maar over hoeveel zonnepanelen hebben we het dan?

  Contact met Soly

  Heb je nog vragen over zonnepanelen of heb je een andere vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.
  contact image