Categorie:

Financiën
Kennisbank

Salderingsregeling zonnepanelen

Heb je zonnepanelen op je dak? Dan wek je je eigen energie op. Een deel van deze energie gebruik je zelf, maar op sommige momenten leveren de panelen meer op dan je verbruikt. In dat geval lever je de energie terug aan het energienet. De hoeveelheid energie die je per jaar teruglevert, wordt op de jaarrekening per kWh verrekend met je energierekening; dit heet salderen. We leggen je op deze pagina uit hoe het werkt, én hoe het de komende jaren verandert.


Wat is de status van de salderingsregeling?

De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm nog zeker tot 31 december 2024 van kracht. Eind 2022 waren er korte tijd twijfels over de salderingsregeling, omdat dit in strijd zou zijn met Europese regelgeving. Hier is volgens minister Jetten echter geen sprake van.

Dankzij de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelf-opgewekte elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en – in ieder geval nog in 2023 en 2024 – dit 100% wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Daarmee profiteren huishoudens die investeren in zonnepanelen nog zeker tot 2031 van de salderingsregeling. Vanaf 1 januari 2025 wordt de salderingsregeling versneld afgebouwd, tot 0% met ingang van 2031, zoals te zien in onderstaande grafiek.

Voor het procentuele gedeelte van de energie die je vanaf 2025 niet meer mag salderen, ontvang je als eigenaar van zonnepanelen nog wel een terugleververgoeding. Tot 2027 zal dit tenminste 80% van het leveringstarief bedragen (zoals afgesproken met de energieleverancier), exclusief btw en heffingen. Vanaf 2027 stelt de minister vervolgens iedere 2 jaar een vergoeding vast. Dit is de vergoeding die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten bieden voor elektriciteit die zij niet meer mogen salderen.

Behandeling afbouw salderingsregeling in Eerste Kamer uitgesteld tot na de zomer

De val van het kabinet op 7 juli heeft mogelijk gevolgen voor de geplande afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025. Vanuit de Eerste Kamer wordt nog altijd gewacht op twee zogenoemde Zonnebrieven van de demissionair minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten. Dit betreft een Kamerbrief waarin de rol van zonne-energie binnen de energietransitie wordt toegelicht. Het feit dat beide brieven nog niet zijn ontvangen door de Eerste Kamer, heeft de Eerste Kamer doen besluiten de behandeling van het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling over de zomer heen te tillen.

Wat betekent dit voor de salderingsregeling?
De behandeling van dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer is cruciaal, omdat het van invloed is op de voorbereidingen die nodig zijn voor het afbouwen van de salderingsregeling per 1 januari 2025. Als de afbouwplannen niet tijdig worden goedgekeurd, kan dit ook gevolgen hebben voor de nieuwe Energiewet, waar de salderingsregeling een onderdeel van is.

De Eerste Kamercommissie heeft de kwestie opnieuw geagendeerd voor een commissievergadering op dinsdag 12 september na het zomerreces. Dit betekent dat de salderingsregeling in haar huidige vorm mogelijk ook na 1 januari 2025 van kracht blijft.

Hoe werkt de salderingsregeling?

Een voorbeeld: je zonnepanelen leveren 3.000 kWh per jaar op. Stel je werkt overdag op kantoor. Je zonnepanelen wekken dan energie op, maar die verbruik je zelf niet. Jij bent immers niet thuis. De opgewekte energie gaat dan via de meterkast naar het elektriciteitsnet. ’s Avonds kom je thuis van je werk en juist dan verbruik je wél energie, terwijl op dat moment je zonnepanelen niets opwekken. Jij gebruikt dan stroom van het net. In dit voorbeeld wordt 1.000 kWh direct teruggeleverd aan het net, omdat jij het niet gebruikt. ’s Avonds gebruik je 1.500 kWh dat afkomstig is van het net. Door de salderingsregeling betaal je daardoor slechts voor de overgebleven 500 kWh. Wat je van het net hebt verbruikt en wat je hebt teruggeleverd wordt met elkaar verrekend.

Salderen na 2025

In april van 2019 maakte het kabinet bekend dat zonnepaneel eigenaren tot 1 januari 2025 gebruik kunnen maken van de salderingsregeling in deze vorm. Hierna wordt de regeling tot 2031 afgebouwd, elk jaar met een vastgesteld percentage. Op deze manier wordt de Nederlandse burger langer aangemoedigd te overstappen op zonne-energie. Pas in 2031 is het salderingspercentage 0% en wordt de regeling vervangen door een terugleversubsidie.

Wil je gebruikmaken van de salderingsregeling? Dan moet je eerst je zonnepanelen aanmelden.

Waarom wordt de salderingsregeling afgebouwd?

De salderingsregeling is een tegemoetkoming van de overheid om bezit van zonnepanelen te stimuleren. Deze subsidie heeft zijn vruchten afgeworpen: er zijn weinig landen waar het relatieve aantal huizenbezitters met zonnepanelen zo hoog is. Zonnepanelen worden ook steeds goedkoper. Een hoge subsidie is daarom niet meer nodig, zonnepanelen verdienen zich ook zonder subsidie inmiddels al binnen enkele jaren terug. De overheid wil eigen gebruik en opslag van zonne-energie bevorderen, ten opzichte van het terugleveren. Dit om de belasting op het elektriciteitsnet te verkleinen. Door toename van de hoeveelheid zonnepanelen in Nederland is de druk op het elektriciteitsnet namelijk steeds hoger als de zon schijnt.


Terugleversubsidie

Het is voor veel mensen een onbekende regeling: de terugleversubsidie voor zonnepanelen. Wat is de terugleversubsidie precies? De regeling werd oorspronkelijk in het leven geroepen ter vervanging van de salderingsregeling. Met het afbouwen van de salderingsregeling na 2025 wordt het voor eigenaren van zonnepanelen namelijk minder interessant om stroom terug te leveren aan het net. Daarmee zou men de conclusie kunnen trekken dat de investering in zonnepanelen door huishoudens financieel minder aantrekkelijk wordt. Om dit beeld te herstellen, heeft men vanuit de regering plannen gemaakt voor een terugleversubsidie: een jaarlijks vastgesteld bedrag – door de overheid – voor het terugleveren van stroom aan het energienet.

Introductie terugleversubsidie

De daadwerkelijke introductie van de terugleversubsidie laat al enkele jaren op zich wachten. Dit heeft te maken met de verlenging van de salderingsregeling, waardoor eigenaren van een zonnepanelen systeem nog zeker tot 1 januari 2025 volledig profijt hebben van het terugleveren van energie aan het net.

Of én in welke vorm de terugleversubsidie straks zijn intrede zal gaan doen, dat zal in de komende jaren duidelijk worden. Blijf op de hoogte bij Soly.

Kennisbank
Wil je meer weten over zonnepanelen? Dan attenderen we je graag op onze kennisbank. Hier vind je meer informatie over alles dat te maken heeft met zonne-energie. We hebben alvast vier artikelen geselecteerd.

Start afbouw salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 onzeker
De ingangsdatum voor het afbouwen van de salderingsregeling wordt steeds onzekerder. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nog altijd in behandeling.
Productgarantie op zonnepanelen
Heb je gekozen voor de zonnepanelen van Soly? Dan heb je recht op een vooraf opgegeven aantal jaren productgarantie, ook wel fabrieksgarantie genoemd.
Wat is de opbrengst van zonnepanelen?
Het resultaat van zonnepanelen wordt berekend in kWh (kilowattuur). Die opbrengst kan je per jaar, per maand of zelfs per dag berekenen.
Zonnepanelen recyclen
Het gemiddelde zonnepaneel heeft een levensduur van 25 jaar, en naarmate we steeds betere zonnepanelen produceren, wordt deze levensduur steeds langer.
Vertel hoe we je kunnen helpen
Kom je er toch niet helemaal uit of heb je een aanvullende vraag? Geen wolkje aan de lucht! Kom in contact met een van onze collega’s via de mail of de telefoon. Ook kan je ons een chatbericht sturen.