Categorie:

Financiën
Kennisbank

Jetten: ‘Voortzetten salderingsregeling kost overheid 2,8 miljard euro tot 2031’

Demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft naar aanleiding van een tweede vragenronde vanuit de Eerste Kamer nogmaals aangedrongen op het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025. Mocht het nieuw te vormen kabinet besluiten de salderingsregeling toch aan te houden, dan zou dit volgens Jetten tot 2031 tenminste 2,8 miljard euro kosten. Hij voegde daaraan toe dat het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 2025 niet per definitie slecht nieuws is voor huishoudens.

Lagere kosten voor leveranciers bij afbouw salderingsregeling

De afbouw van de salderingsregeling is al een tijdlang punt van discussie. Enerzijds profiteren eigenaren van zonnepanelen van de regeling, omdat zij het overschot aan opgewekte zonne-energie mogen terugleveren aan het net, en vervolgens mogen wegstrepen tegen hun daadwerkelijke verbruik. Anderzijds hebben energieleveranciers juist te maken gekregen met stijgende kosten als gevolg van de sterke toename van het aantal huishoudens met zonnepanelen. Dat heeft onder meer gezorgd voor stijgende onbalanskosten. Dit zijn kosten die ontstaan wanneer vraag en aanbod van energie niet in balans zijn. De extra kosten die energieleveranciers moeten betalen om de onbalanskosten te compenseren, worden momenteel al doorberekend aan alle klanten, en dus ook klanten zonder zonnepanelen.

Voor minister Jetten geldt dit als één van de belangrijkste redenen om de salderingsregeling volgens de huidige prognose af te bouwen. Het afbouwen van de salderingsregeling zou er volgens minister Jetten voor kunnen zorgen dat energiebedrijven als Vandebron stoppen met de extra heffing voor eigenaren van zonnepanelen. Het ACM ziet er als onafhankelijk toezichthouder bovendien op toe dat leveranciers – zodra hun kosten als gevolg van het afbouwen van de salderingsregeling dalen – een redelijke prijs voor de kosten doorrekenen aan de klant, passend binnen de nieuwe situatie.

Nieuw speelveld

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer maakt afbouw salderingsregeling onzeker

Door de uitslag van de recente Tweede Kamer verkiezingen in Nederland is het nog maar de vraag of de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd. PVV is als grote winnaar een voorstander van de salderingsregeling, terwijl ook partijen als NSC en BBB een gematigder beleid omtrent de afbouw van de salderingsregeling voorstaan. Dat de salderingsregeling volgens de huidige plannen dan ook vanaf 1 januari 2025 zal worden afgebouwd, is allerminst zeker.

Eerste Kamer behandelt afbouw salderingsregeling plenair in januari

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling zal naar verwachting in januari 2024 plenair worden behandeld door de Eerste Kamer. Dit heeft de commissie Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer bekend gemaakt. De plenaire behandeling volgt op twee extra vragenrondes die door diverse partijen werd aangevraagd. Naar verwachting zal de behandeling van het wetsvoorstel plaatsvinden in twee rondes, ofwel termijnen. De betrokken bewindspersoon zal vervolgens de laatste vragen vanuit de verschillende fracties beantwoorden. In conclusie zal de Eerste Kamer vervolgens beslissen of het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling wordt aangenomen of verworpen.

Salderingsregeling kost rijksoverheid 2,8 miljard euro

Volgens demissionair minister Jetten zou de rijksoverheid door het langer aanhouden van de salderingsregeling circa 2,8 miljard euro aan belasting mislopen tot 2031; het jaar waarin de salderingsregeling volgens de huidige plannen ten einde komt. Dat zit als volgt: kleinverbruikers hoeven momenteel over de elektriciteit die zij salderen geen energiebelasting en btw te betalen. Door de salderingsregeling af te bouwen betalen consumenten over het deel dat niet langer in aanmerking komt voor de salderingsregeling óók energiebelasting en btw. Ramingen laten zien dat wanneer men de salderingsregeling niet afbouwt, er tot 2031 tenminste 2,8 miljard euro minder belastinggeld binnenkomt bij de rijksoverheid.

Het afbouwen van de salderingsregeling zou derhalve resulteren in een eerlijke verdeling van de energiekosten tussen eigenaren en niet-eigenaren van zonnepanelen.

Focus op consumptie

Prikkel voor eigenaren zonnepanelen

Het afbouwen van de salderingsregeling heeft volgens Rob Jetten onterecht een negatief imago. De demissionair minister voor Klimaat en Energie ziet in het afbouwen van de salderingsregeling juist een extra prikkel voor eigenaren van zonnepanelen, namelijk om bewuster gebruik te maken van de zonne-energie die zij opwekken. Door een in verhouding groter percentage van hun zonnestroom zelf te verbruiken, en dus niet te salderen, dalen de kosten voor de energieleverancier en algemene kosten voor de gebruiker.

Daar komt bij dat er steeds meer mogelijkheden zijn om de eigen stroom uit zonnepanelen efficiënter te gebruiken. Het maakt bijvoorbeeld de weg vrij voor een thuisbatterij, waarmee men het overschot aan stroom op kan slaan. Ter illustratie: momenteel ligt het efficiente verbruik van zonne-energie nog op zo’n 30 tot 50 procent, mét thuisbatterij zou dit stijgen naar 60 tot 80 procent.

Nieuwe plannen bij afbouw salderingsregeling
Om de financiële prikkel voor eigenaren van zonnepanelen te behouden, liggen inmiddels nieuwe plannen klaar. Zo worden consumenten actief betrokken in de plannen rondom de terugleververgoeding. Die ontvangen eigenaren van zonnepanelen dan nog in twee gevallen:

  • Een vergoeding voor alle ‘overtollige zonne-energie’
    • Hiervan is sprake zodra algehele teruglevering hoger ligt dan verbruik
  • Een vergoeding voor het gedeelte dan niet meer mag worden gesaldeerd
    • Voorbeeld: in 2025 mag men nog slechts 64% salderen. Over de overige 36 procent ontvangt men een redelijke vergoeding

Tot 1 januari 2027 is het minimumtarief van de terugleververgoeding tenminste 80 procent van het leveringstarief dat door energiebedrijven met de klant is afgesproken voor de afname van elektriciteit, met uitzondering van de daarvoor te berekenen belastingen en heffingen.

Achtergrond

Kennisbank

Wil je graag meer weten over alles rondom zonne-energie? Dat kan dankzij onze kennisbank. We hebben alvast een aantal artikelen voor je geselecteerd.
cards knowhow icon icon
Helft consumenten in eengezinswoning zonder zonnepanelen wil binnen 2 jaar zonnepanelen kopen
De vraag naar zonnepanelen in Nederland blijft onverminderd hoog.
cards knowhow icon icon
Een dynamisch energiecontract met zonnepanelen, een thuisbatterij en laadpaal
Het aantal huishoudens met een dynamisch energiecontract is in 2023 verder gestegen.
cards knowhow icon icon
Zonnepanelen en een groen dak
Zonnepanelen zijn uitstekend te installeren op een extensief groen dak.