Categorie:

Zonnepanelen
Kennisbank

Helft consumenten in eengezinswoning zonder zonnepanelen wil binnen 2 jaar zonnepanelen kopen

De vraag naar zonnepanelen in Nederland blijft onverminderd hoog. Het CBS onderzocht de huidige staat van de zonne-energiemarkt onder 18.327 consumenten met een eengezinswoning. Vooral onder consumenten met een eengezinswoning bestaat nog altijd veel interesse in zonnepanelen. Binnen die groep ondervraagden bleek een kleine minderheid al zonnepanelen te hebben (49,9 procent), terwijl 50,1 procent nog geen zonnepanelen heeft. Binnen die tweede groep blijkt de bereidheid voor zonnepanelen nog hoog: ruim de helft geeft aan in de komende twee jaar zonnepanelen te willen kopen. Het onderzoek vond plaats tussen februari en april 2023 onder Nederlanders boven de 18 jaar.

Aandeel zonnepanelen in private huursector blijft achter

Het onderzoek van het CBS richtte zich ook op een andere invalshoek; hoeveel huishoudens hebben zonnepanelen en om welke woonsituatie gaat het? Ruim 1 op de 3 respondenten van het onderzoek geeft aan zonnepanelen te hebben, gelijk aan circa 2.9 miljoen Nederlandse huishoudens. Niet geheel toevallig vallen koopwoningen onder de meest populaire bestemmingen voor zonnepanelen. Liefst 44,8 procent van de koopwoningen beschikt over zonnepanelen. Binnen diezelfde sector is bovendien nog sprake van een grote vraag naar zonnepanelen.

De sociale en met name private huursector blijft achter als het gaat om zonnepanelen. Het procentuele aandeel van huishoudens met zonnepanelen ligt op respectievelijk 22,5 procent in de sociale huursector, en slechts 14,5 procent in de private huursector.

Zonnepanelen blijven nog wel even interessant

Voor de Nederlandse consument die nog geen zonnepanelen heeft, maar dit wel van plan is, blijft het interessant om de stap te zetten. De salderingsregeling die voorlopig nog van kracht is, als ook de huidige marktomstandigheden, zorgen voor een aantrekkelijke uitgangspositie. De prijs per Wattpiek voor een zonnepaneel ligt op een historisch laag punt, waardoor de terugverdientijd van zonnepanelen extreem laag ligt. Uit onderzoek blijkt de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen bijvoorbeeld slechts een paar jaar te zijn. Pure winst, zeker als je beseft dat de levensduur van zonnepanelen 25 jaar is.

Basis van compleet duurzaam ecosysteem

Een losse investering in zonnepanelen blijft dus interessant, maar hoe zit dat in de toekomst? Ook dan zullen zonnepanelen onmiskenbaar een rol van betekenis blijven spelen, al was het alleen al omdat het systeem dan als basis fungeert van een veel groter ecosysteem in huis. We hebben het dan over een energiehuishouden waar ook de thuisbatterij, laadpaal en een slim energiemanagementsysteem deel van uitmaken.

Daarin vormt het zonnesysteem echter een essentieel onderdeel ten behoeve van het geheel: een duurzaam ecosysteem waarmee huishoudens verregaand of volledig onafhankelijk van het energienet functioneren.

Achtergrond

Kennisbank

Wil je graag meer weten over alles rondom zonne-energie? Dat kan dankzij onze kennisbank. We hebben alvast een aantal artikelen voor je geselecteerd.
cards knowhow icon icon
Een dynamisch energiecontract met zonnepanelen, een thuisbatterij en laadpaal
Hoe voordelig is dynamische energie met zonnepanelen, een thuisbatterij en/of een laadpaal?
cards knowhow icon icon
Verschil snelladen, slim laden en eco laden
In de toekomst rijden we steeds meer elektrisch. Wat betekenen de verschillende vormen van laden?
cards knowhow icon icon
Wat is het verschil tussen een omvormer en micro-omvormers?
Een centrale omvormer is lange tijd de standaard geweest bij de installatie van zonnepanelen, maar steeds vaker maakt men gebruik van micro-omvormers.