Categorie:

Zakelijk
Kennisbank

ZonneCarport voor uw gemeente

In een tijdperk waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, kijken gemeenten naar innovatieve manieren om groene energie te integreren in hun (stedelijke) infrastructuur. Een veelzijdige investeringsmogelijkheid is de ZonneCarport, waarbij parkeervoorziening wordt gecombineerd met zonne-energieopwekking. Een ZonneCarport is een duurzaam energiealternatief, waarbij meervoudig ruimtegebruik wordt bevorderd en tevens financiële voordelen met zich meebrengt. In dit artikel vertellen we meer over de ZonneCarport, zoals de voordelen.

icon
Bijdrage aan regionale energiestrategie
icon
Duurzame energie opwekken voor lokale doeleinden
icon
Bevordert openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s
icon
Meervoudig ruimtegebruik

Voordelen van een ZonneCarport in uw gemeente

Bijdrage aan regionale energiestrategie (RES)

Binnen een Regionale Energiestrategie (RES) onderzoekt een gezamenlijk initiatief van provincies, gemeenten en waterschappen de praktische uitvoerbaarheid van de energietransitie, zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord. Een van de centrale focuspunten binnen deze RES is het genereren van duurzame energie en het lokale benutten ervan. Het implementeren van een ZonneCarport vormt een effectieve strategie om de gestelde doelen dichterbij te brengen.

 

Bijdrage aan doelstellingen voor laadfaciliteiten

Naast de RES-doelstellingen hebben zowel elke provincie als gemeente specifieke doelstellingen voor het bevorderen van een openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het realiseren van een ZonneCarport op een P+R terrein gaat verder dan alleen het opwekken van duurzame energie; het biedt tevens de mogelijkheid om de openbare ZonneCarport in te zetten voor het opladen van elektrische auto’s of bussen. Deze voertuigen worden dan opgeladen met 100% groene stroom.

 

Opbrengsten lokaal inzetten

ZonneCarports kunnen tevens dienstdoen als lokale dienstverlening. Het is mogelijk om de opbrengst van een ZonneCarport te gebruiken om bijvoorbeeld een zorgcentrum van elektriciteit te voorzien. Deze duurzame energie kan worden ingezet om de verlichting, medische apparatuur en andere faciliteiten voor bewoners te laten functioneren. Zo wordt niet alleen het verzorgingscentrum groener, maar wordt ook het elektriciteitsnet in de buurt ontlast.

 

Zichtbaarheid en voorbeeldfunctie

De ZonneCarport toont op een praktische manier hoe u door middel van meervoudig ruimtegebruik energie kunt opwekken. Het concrete voorbeeld van een ZonneCarport fungeert als inspiratie voor bedrijven en andere initiatiefnemers in de omgeving om duurzame oplossingen te omarmen en eventueel op dezelfde wijze toe te passen. Tevens kan uw investering in een ZonneCarport een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten en provincies.

 

Combineren met deelauto’s

Transformeer de ZonneCarport tot een hub waar elektrische deelauto’s als kern fungeren. Hiermee kunnen gemeenten en provincies inspelen op de groeiende behoefte aan deelmobiliteit, en fungeren de hubs als nieuwe vervoersopties op knooppunten zoals P+R locaties. Bovendien draaien deze auto’s op 100% groene zonne-energie, waardoor duurzaamheid en efficiëntie samenkomen.

 

Energie opwekken zonder verlies van kostbare grond

Duurzame energie opwekken zonder kostbare landbouwgrond op te offeren? Dat is mogelijk door ZonneCarports te realiseren op parkeerterreinen. Door deze carports op parkeerterreinen te installeren, wordt de beschikbare ruimte op een efficiënte manier benut. Vrijwel elk parkeerterrein in Nederland leent zich voor de plaatsing van een ZonneCarport.

Waar kan de gemeente de ZonneCarport voor inzetten?

Energieminima (samenwerking met energiecooperaties)

De opbrengst kan worden aangewend ten behoeve van inwoners van de gemeente die behoren tot de energieminima. Dit betreft mensen met een minimuminkomen die gebukt gaan onder de hoge energiekosten. Aan het einde van elk kalenderjaar wordt de balans opgemaakt en wordt er gekeken hoeveel zonne-energie er is opgewekt met de ZonneCarport. Iedere deelnemer ontvangt jaarlijks een geldbedrag uit de opbrengst, die wordt beschouwd als een gift volgens het giftenbeleid. Dit betekent dat het bedrag niet bij het inkomen wordt opgeteld en de deelnemende inwoners het zonder problemen mogen aannemen en uitgeven.

 

Stimuleren en voorbeeld dubbel ruimtegebruik

Het integreren van zonnepanelen boven parkeerplaatsen is een slimme manier om ruimte efficiënt te benutten. Door parkeerfaciliteiten te combineren met zonne-energieopwekking wordt dezelfde ruimte voor meerdere doeleinden gebruikt. Dit maximaliseert de bruikbaarheid van ongebruikte gebieden. Belangrijker nog is dat het vermijdt dat kostbare landbouwgrond wordt ingenomen voor energieprojecten. Dit draagt bij aan het behoud van vruchtbare grond voor voedselproductie en het behoud van ecosystemen. Het is een slimme keuze voor efficiënt ruimtegebruik, zonder afbreuk te doen aan landbouwgrond en tegelijkertijd hernieuwbare energie te bevorderen.

 

Faciliteren duurzame energie voor laadpalen en deelauto’s

Door laadpalen te positioneren onder de ZonneCarport, maakt u het mogelijk voertuigen op te laden met 100% groene stroom van de zonnepanelen boven het parkeerterrein. Dit is niet alleen milieuvriendelijk qua energie, maar verkort ook de keten van vraag en aanbod voor duurzame energie. Dit verlicht tevens de belasting op het net. Lees meer over de werking en de voordelen van een zogenaamd semi off-grid ZonneCarport.

 

Opwekken energie voor eigen faciliteiten

Door het implementeren van een ZonneCarport bij het gemeentehuis, samen met laadpunten voor elektrische auto’s van de gemeente, worden diverse duurzame doelen in één klap bereikt: het bevorderen van hernieuwbare energie, het verminderen van belasting op het energienetwerk, het stimuleren van elektrisch rijden en het optimaliseren van grondgebruik door parkeervoorzieningen te combineren met duurzame energieopwekking.

Hoe kunt u een ZonneCarport realiseren?

ZonneCarport met lokaal eigenaarschap

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat we ernaar streven dat zonprojecten voor 50% in eigendom komen van inwoners en bedrijven. Zo kunnen projectontwikkelaars, inwoners en bedrijven gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie ervan. Lokaal eigendom betekent dus dat inwoners en ondernemers samen, deels, of helemaal eigenaar zijn van deze ZonneCarports. Bij Soly geloven wij in deze oplossing en realiseren we graag ZonneCarports samen met lokale initiatiefnemers.

 

Exploitatie van het parkeerterrein

Er bestaan diverse opties voor het exploiteren van geschikte locaties voor ZonneCarports. De realisatie kan plaatsvinden door middel van gedeeld eigenaarschap tussen de gemeente, eventueel een energiecoöperatie en Soly. Tevens kan de gemeente het parkeerterrein ter beschikking stellen voor een ZonneCarport en hiervoor jaarlijks een vergoeding ontvangen.

 

Ondersteuning voor het onderzoeken van een locatie

We hebben al diverse gemeenten en provincies ondersteund met het maken van een onderzoeksrapport voor verschillende locaties. Het onderzoek kan ondersteunen in verschillende fases, of het nu gaat om een verkenning of het ondersteunen van de aanbestedingsdocumenten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Voorbeeld carport met zonnepanelen

Zonnecarport treinstation Zuidhorn

Dankzij een samenwerking tussen de gemeente Westerkwartier, energiecoöperatie GLOED en Soly is er een ZonneCarport gerealiseerd op het treinstation van Zuidhorn. De ZonneCarport kan gebruikt worden door reizigers, maar ook door omwonenden. Met de zonnecarport start tevens een uniek project. De opbrengsten van de opgewekte duurzame zonne-energie komen namelijk in het bijzonder ten goede aan huishoudens met een smalle beurs. Lees meer over de ZonneCarport in Zuidhorn.

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw gemeente?

Heeft u interesse om een ZonneCarport aan te schaffen? Vul onze Quickscan in!

De Quickscan geeft u inzicht in wat de mogelijkheden zijn voor een ZonneCarport op uw terrein en wat dit u oplevert! Binnen twee werkdagen ontvangt u de quickscan in uw inbox. De aanvraag is kosteloos en volledig vrijblijvend.

  Verbruik per jaar (optioneel)
  Hoeveel parkeerplekken heeft u?
  Opmerkingen
  Achtergrond

  Kennisbank

  Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonne-energie. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem. Lees meer over de technische aspecten, voordelen en prijs van zakelijke zonnepanelen of een ZonneCarport op uw locatie.
  cards knowhow icon icon
  Wat zijn de (financiële) voordelen van een carport met zonnepanelen?
  Naast een duurzame en functionele investering, kan een ZonneCarport ook financiële voordelen met zich meebrengen. Zo kunt u dus verduurzamen én besparen tegelijkertijd, met minimale inspanning en mogelijk minimale investering.
  cards knowhow icon icon
  Wat is een HBE en wat levert het u op?
  Om de uitstoot van CO2 in het verkeer drastisch te verlagen, heeft de overheid HBE certificaten ingevoerd. In dit artikel leggen we uit wat HBE’s zijn, en wat de meerwaarde van de certificaten is.
  cards knowhow icon icon
  Wat kost een carport met zonnepanelen?
  Bij Soly bieden wij diverse financieringsmogelijkheden om de realisatie van een ZonneCarport mogelijk te maken. Meer informatie over de beschikbare financieringsmogelijkheden en de benodigde investering.