Categorie:

Financiën
Kennisbank

Wet- en regelgeving zonne-energie Nederland

Bij Soly geloven we sterk in de zon als natuurlijke energiebron voor de toekomst. Zonne-energie vormt een belangrijk onderdeel van de overgang fossiele bronnen naar duurzame en hernieuwbare bronnen. En Nederland is inmiddels een voorloper op dit gebied. Wist je dat Nederland per hoofd van de bevolking de hoogste installatie van zonnepanelen in Europa heeft? We doen het dus goed. Maar hoe zit het eigenlijk met de wet- en regelgeving rondom zonne-energie in Nederland?

Particulier

Wet- en regelgeving zonnepanelen

Zonnepanelen kopen of huren in Nederland? Een uitstekende keuze, ook als de salderingsregeling op termijn zou worden afgebouwd. Dankzij zonnepanelen ben je minder afhankelijk van het energienet, en draag je bovendien bij aan een beter milieu. Daar komt bij dat zonnepanelen in de toekomst een meer complementaire functie gaan vervullen binnen het grote, allesomvattende systeem. Hierin voorzien zonnepanelen in de opwek van duurzame stroom, zorgt de thuisbatterij voor de opslag, en gebruik je bijvoorbeeld een Home Energy Management systeem om de opgewekte óf opgeslagen zonne-stroom op de juiste momenten te gebruiken. Zonnepanelen blijven daarmee ook in de toekomst hun waarde behouden.

Heb je nog geen zonnepanelen, en ben je benieuwd naar de kosten en opbrengsten? Binnen onze ZonneConfigurator maken we het mogelijk om binnen één minuut alle mogelijkheden van zonnepanelen op jouw adres te simuleren. Daarmee weet je meer over de kosten, opbrengst en terugverdientijd. En het is ook nog eens volledig vrijblijvend.

Regelingen en subsidies zonnepanelen

In Nederland maak je aanspraak op verschillende (financiële) regelingen omtrent de aankoop en installatie van zonnepanelen. We bespreken de belangrijkste regelingen.

Netto-verbruik

Salderingsregeling

Eigenaren van zonnepanelen kunnen al enige tijd gebruikmaken van de salderingsregeling. En ook als je nu nog zonnepanelen koopt of huurt, dan maak je ‘gewoon’ gebruik van de salderingsregeling. Wel zijn er geluiden dat de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 in stappen wordt afgebouwd, en dat je vanaf 1 januari 2031 helemaal niet meer kan salderen. Echter is over de exacte timing nog geen definitief besluit genomen. Momenteel mag je nog 100% van je teruggeleverde energie salderen tot je jaarlijkse verbruik. Ontdek meer over de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Financiële prikkel

Terugleververgoeding

De terugleververgoeding is een extra financiële prikkel om energie terug te leveren aan het net. Deze vergoeding ontvang je als je na salderen nog steeds een overschot aan opgewekte zonne-energie teruglevert aan het energienet. Anders dan bij de salderingsregeling, geldt bij de terugleververgoeding een ander tarief dan de actuele stroomprijs. De terugleververgoeding mag door de energieleverancier waar je bent aangesloten – binnen de normen van de wet – zelf worden bepaald. Lees meer over de teruglevergoeding.

Landelijk

Energiebespaarlening

Wil je zonnepanelen kopen en ben je op zoek naar regelingen om de financiering van zonnepanelen rond te krijgen? Dan is het goed om te weten dat je in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening helpt je om energiebesparende investeringen in je huis te financieren. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bij het aanvragen van de Energiebespaarlening moet je bijvoorbeeld informatie delen over het type en merk zonnepanelen, evenals de omvang van het systeem. Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 lenen.

Lokaal

Regionale duurzame regelingen

Naast bovengenoemde landelijke regelingen, bestaan er ook verschillende regionale initiatieven om de stap naar zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Een min of meer regionale equivalent van de Energiebespaarlening is bijvoorbeeld de duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening kan je – wanneer van toepassing – aanvragen op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Hier kan je ook direct checken of jouw gemeente is aangesloten bij de duurzaamheidslening. Ook kan je bij de gemeente informatie aanvragen over financiële regelingen voor de verduurzaming van je huis.

Energie terugleveren

Zonnepanelen aanmelden

Heb je een offerte voor zonnepanelen geaccepteerd en maak je al dan niet gebruik van de financiële regelingen rondom zonnepanelen? Dan is het nu tijd voor het aanmelden van zonnepanelen. Zonnepanelen aanmelden doe je via de website www.energieleveren.nl. Belangrijk, want na de registratie van je zonnepanelen ben je in staat om energie terug te leveren aan het energienet. Daarmee kan je gebruikmaken van de salderingsregeling en een terugleververgoeding ontvangen van je energieleverancier.

Het aanmelden van zonnepanelen is heel eenvoudig. Bezoek de website en volg de stappen:

1. Bezoek de pagina energieleveren.nl
2. Invullen postcode, huisnummer en laatste 6 cijfers van de meter
3. Invullen vermogen zonnepanelen, merk en type omvormer

Is er naast zonnepanelen ook sprake van energieopslag (batterij), dan kan je dit eveneens via energieleveren.nl doorgeven. Je bent klaar om alles uit je zonnepanelen te halen.

Nultarief btw zonnepanelen
Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%. Dat betekent dat je geen btw meer hoeft te betalen over de installatie van je zonnepanelen. In principe hoefde dat voorheen ook al niet, maar het 21% btw-tarief stond wel altijd op de eindafrekening, en moest vervolgens nog teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Een omslachtig systeem waar je nu dus geen last meer van hebt. Het nultarief geldt uitsluitend wanneer de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een garage of schuur.

Regelingen en subsidies thuisbatterij
Naast, of juist aanvullend op de zonnepanelen kan men in Nederland ook een thuisbatterij kopen. De thuisbatterij is inmiddels al te koop bij Soly, maar we kunnen je helaas niet verblijden met een subsidie op de thuisbatterij. Die is er namelijk (nog) niet. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de salderingsregeling momenteel nog 100% van kracht is, waardoor er vanuit de overheid geen directe urgentie wordt gegeven aan de functie ‘stroomopslag’. Echter, de huidige situatie zoals we die in 2023 zien, vraagt wel om daadkrachtige oplossingen. We hebben het dan met name over het overbelaste energienet.

We houden de (financiële) regelingen rondom de thuisbatterij nauwlettend in de gaten. Mochten er zich op de korte termijn nieuwe financiële mogelijkheden voordoen, dan communiceren we dat via deze weg graag met jou.

Zakelijk

Wet- en regelgeving zonne-energie

Zakelijk

Subsidies en regelingen zonnepanelen

De overstap naar duurzame energie is ook vanuit zakelijk oogpunt interessant. Hiermee kunnen volledige bedrijfsprocessen worden verduurzaamd. Dat levert jouw bedrijf financiële voordelen op, en het zorgt er bovendien voor dat de reputatie van je bedrijf sterk verbetert. Steeds meer bedrijven leveren inmiddels een bijdrage aan de energietransitie, en zien tegelijk de duurzame voordelen van de investering in zonne-energie. Belangrijk om te weten: bedrijven komen in Nederland in aanmerking voor verschillende regelingen en subsidies om te verduurzamen. Welke wet- en regelgeving in zonne-energie is van toepassing op bedrijven?

Subsidies en regelingen zonne-energie voor bedrijven
Voor de zakelijke omgeving bestaan diverse regelingen en subsidies die de transitie naar duurzame energie – waaronder zonne-energie – voor bedrijven aantrekkelijk maken. Over welke zakelijke voordelen hebben we het dan?

ISDE: subsidie voor kleinverbruikers

De ISDE-subsidie richt zich op bedrijven die zijn aangesloten op het residentiële energienet. In de praktijk gaat het dan vooral om het mkb en kantoren. ISDE is daarbij de enige subsidie die zich specifiek richt op het aanschaffen van duurzame bedrijfsmiddelen, waar zonnepanelen onderdeel van uit maken. Er wordt jaarlijks een subsidiebudget geformuleerd waar jij je als bedrijf op in kan schrijven. Vereisten van de ISDE-subsidie zijn:

 • Kleinverbruik aansluiting op het energienet (<3x80A)
 • Jaar vóór de aanvraag minimaal 50.000 kWh verbruikt
 • Verplicht KvK-nummer en installatie zonnepanelen is in Nederland
 • Je moet kunnen bewijzen dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd
 • Aanvraag moet voorafgaand aan installatie zijn voldaan

SDE++: subsidie voor grootverbruikers

SDE is een afkorting voor Subsidie Duurzame Energieproductie & Klimaattransitie. Deze subsidie richt zich speciaal op zakelijke grootverbruikers; bedrijven die zijn aangesloten op een apart energienet. Dankzij de SDE++ subsidie ontvang je voor de looptijd van 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh, tot een vooraf gegeven bedrag. Het geldt dan ook als een exploitatiesubsidie, gericht op de ‘beoogd producent’ van hernieuwbare energie. Als bedrijf ben je dan officieel geregistreerd om je eigen duurzame energie op te wekken. Overigens geldt de SDE++ regeling ook voor bedrijven die investeren met het oog op het verminderen van de CO-2 uitstoot.

Grootzakelijk

Aanvragen van de SDE++ subsidie

Voor het aanvragen van de SDE++ subsidie moet je als bedrijf een aantal zaken duidelijk op papier te zetten:

 • Haalbaarheidsstudie inclusief projectplan
 • Exploitatieberekening
 • Berekening van het projectrendement
 • Onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering
 • Omgevingsvergunning (indien van toepassing)

De SDE++ subsidie geldt uitsluitend voor de categorie Zon-PV ≥ 15 kWp en voor bedrijven die zijn aangesloten op het grootverbruik energienet. Dit zijn bedrijven met een aansluiting groter dan 3×80 Ampère (vanaf 100.000 kWh).

DUMAVA: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

De DUMAVA regeling richt zich specifiek op de verduurzaming van scholen, zorginstellingen en monumenten. Zonnepanelen maken deel uit van DUMAVA. De subsidie is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed aan te moedigen om te investeren in duurzaamheid. Naast scholen en zorginstellingen gaat het bijvoorbeeld ook om musea, culturele instellingen en non-profitorganisaties. Iedere deelnemer aan DUMAVA ontvangt minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Voorwaarden

Specificaties DUMAVA

Belangrijke voorwaarde van DUMAVA is dat de duurzaamheidsmaatregelen terug te vinden zijn op de maatregelenlijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoeveelheid subsidie die je via DUMAVA kan ontvangen hangt af van de volgende onderdelen:

 • Je ontvangt 30% van de projectkosten bij 1 tot 3 losse verduurzamingsmaatregelen
 • Je ontvangt 35% van de projectkosten als je gaat verduurzamen volgens de Renovatiestandaard. Dat betekent dat je minimaal Energielabel A++ of A+++ gaat behalen na afloop van het project. In alle andere gevallen ontvang je 30% van de projectkosten
 • Voor energieadvies over het energielabel ontvang je 50% van de aanvraagkosten
 • Het bedrag loopt op tot maximaal € 2,5 miljoen

Voorwaarden DUMAVA

 • Primair gericht op panden opgeleverd vóór het jaar 2012. Is het Pand opgeleverd na 2012? Dan moeten de maatregelen leiden tot ‘nul op de meter’.
 • DUMAVA geldt als losse subsidie. Heb je al een andere subsidie aangevraagd voor dezelfde werkzaamheden, dan vervalt het recht op subsidie via de DUMAVA regeling.
 • De maatregelen moeten binnen 2 jaar nadat de subsidie is uitgekeerd worden voldaan.
  • Bij een uitgebreider werkzaamhedenpakket geldt een deadline van 3 jaar.

postcoderoosregeling

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is er voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren, die in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit willen opwekken door middel van zonne-energie. Deze regeling is als vervanging van de fiscale regeling verlaagd tarief of postcoderoosregeling.

Overig

Regionale Energie Strategie

Verschillende regio’s in Nederland mogen binnen de Regionale Energie Strategie zelf nog invulling geven aan extra regelingen die de opwek van duurzame energie bevorderen. Het kan dus zijn dat de gemeente waarin een bedrijf actief is eigen regelingen voor zonne-energie aanbiedt. Dit is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt, welke bepalen dat Nederland in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekt met zonne- en windenergie op land.

Salderingsregeling mkb
Kleine bedrijven mogen nog altijd gebruikmaken van de salderingsregeling. Dit betekent dat de zelfgeproduceerde stroom die wordt teruggeleverd, mag worden weggestreept tegen de stroom die op een ander moment is gebruikt. Ook komen kleine bedrijven in aanmerking voor de terugleververgoeding. Hier is sprake van als er na salderen nog altijd een overschot aan opgewekte zonne-energie is, waarbij je als bedrijf een vergoeding per kWh ontvangt.

Meer weten?

Wil je de mogelijkheden van zonne-energie graag persoonlijk bespreken? Dan geven onze adviseurs graag advies. Bekijk hoe je contact op kunt nemen met Soly.
contact image