Categorie:

Financiën
Kennisbank

Zijn zonnepanelen nog interessant zonder de salderingsregeling?

Sinds 2014 maken we in Nederland gebruik van de salderingsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om ons energieverbruik aan het einde van het jaar weg te strepen tegen de opgewekte zonne-energie, en dus geldt het als financiële stimulans voor huishoudens om zonnepanelen aan te schaffen. Maar hoe ziet de investering eruit zonder salderingsregeling. De nieuw te vormen coalitie - bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB - zijn voornemens de salderingsregeling in 2027 definitief stop te zetten. Is de investering in zonnepanelen nog wel rendabel?

Ontdek jouw voordeel met zonnepanelen

Vrijblijvende offerte
Financieel voordeel

Zijn zonnepanelen rendabel zonder salderingsregeling?

Dankzij de salderingsregeling zijn zonnepanelen nu nog erg rendabel. De nieuwe coalitie – bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB zijn echter voornemens de salderingsregeling per 2027 definitief stop te zetten. Dit nadat recent door de Eerste Kamer een streep werd gezet door het afbouwen van de salderingsregeling. Overweeg je zonnepanelen te nemen? Dan is dit hét moment om zonnepanelen te laten installeren. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ligt op 3,3 jaar, en vanaf dat moment begin je daadwerkelijk met geld verdienen op je installatie. We bespreken de optionele situatie waarin de salderingsregeling per 2027 stopt, om aan te tonen dat zonnepanelen ook dan rendabel blijven.

Altijd een lagere energierekening

Ook zonder de salderingsregeling zouden zonnepanelen interessant blijven. Een huishouden met een gemiddeld verbruik betaalde afgelopen jaar 37% meer aan energie ten opzichte van voorgaande jaren. Met zonnepanelen blijft dat effect beperkt. Met zonnepanelen bespaar je gemiddeld € 1.400 per jaar. En inmiddels worden alweer nieuwe initiatieven ontplooid om zonnepanelen ook in de toekomst rendabel te houden, zoals de thuisbatterij. Ook wanneer sprake zou kunnen zijn van het afschaffen van de salderingsregeling, dan ontvang je straks in de vorm van een terugleververgoeding alsnog een financiële vergoeding. Bovendien krijg je een nieuwe stimulans om de ‘eigen’ zonne-energie ook direct te gebruiken. De focus komt te liggen op zelfconsumptie, en minder op het terugleveren van energie aan het net.

Consequenties

Financiële gevolgen afbouw salderingsregeling

Hoe ziet de financiële situatie voor huishoudens met zonnepanelen eruit na het stopzetten van de salderingsregeling? We kunnen dat toelichten aan de hand van een rekenvoorbeeld, waarin we een indicatie geven van de situatie van zonnepanelen en de salderingsregeling zoals die in 2027 is.

Voorbeeld

Rekenvoorbeeld salderen 2027

We nemen met opzet een ruime tijdsspanne voor de indicatieve situatie van zonnepanelen wanneer sprake zou zijn van een aflopende salderingsregeling. Als je zonnepanelen neemt, dan heb je de installatie in 2027 al voor een groot deel ‘terugverdiend’. Ook daarna mocht je in de originele plannen voor het afbouwen van de salderingsregeling na 2027 nog salderen, zij het met een lager percentage. Daar wil de nieuw te vormen coalitie in de Tweede Kamer een streep door zetten. Hoe ziet het financiële voordeel van zonnepanelen er in 2027 uit? Een rekenvoorbeeld:

Zonnepanelen en salderingsregeling 2027
Stroomprijs 2027: € 0,35
Terugleververgoeding 2027: € 0,08
Salderingsregeling 2027: o%
Aantal zonnepanelen: 6 panelen

In 2027 heb je 1.400 van de 3.000 kWh stroom zelf verbruikt. Het overige deel – 1.600 kWh – kan je opslaan op de thuisbatterij of lever je terug aan het energienet. Over dit gedeelte mag je niet langer salderen in 2027. Je kunt het ‘overschot’ aan zonne-energie wel direct gebruiken om je elektrische auto op te laden of op termijn zelfs je elektrische apparatuur in huis inschakelen als de zon schijnt. Denk aan je vaatwasser of wasdroger.

Hoewel je in 2027 niet langer mag salderen, ontvang je voor het vrije deel van 720 kWh nog wel een terugleververgoeding. Die terugleververgoeding zal naar alle verwachting een ‘redelijke vergoeding’ zijn, waarmee zonnepanelen ook na het verdwijnen van de salderingsregeling rendabel blijft.

Omdat je 1.600 kWh van het energienet moet afnemen (3.000 kWh – 1.400 kWh), betaal je hiervoor ook de actuele stroomprijzen en dus in totaal € 560. Je opgewekte stroom is in 2027 niet meer hetzelfde waard als het bedrag waarvoor je de stroom van het net hebt ingekocht. Desondanks heb je nog steeds een behoorlijk bedrag bespaard op de energierekening. Zonnepanelen blijven dus nog wel even rendabel.

*Let op: Dit is een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het rekenvoorbeeld gaan we uit van zonnepanelen, exclusief thuisbatterij, Home Energy Management of laadpaal.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

De terugverdientijd van zonnepanelen, inclusief afbouw van de salderingsregeling, kan je eenvoudig zelf berekenen. We rekenen in dit voorbeeld met 10 zonnepanelen á 430 Wattpiek met een serieel omvormer, een jaarlijks stroomverbruik van 3.000 kWh en een stroomprijs van € 0,35 per kWh. De aanschafprijs van 10 zonnepanelen is ongeveer € 4.500, -. In ons voorbeeld is de stroomopbrengst 3.275 kWh per jaar.
*Dit betreft een voorbeeld. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

Omdat je stroomopbrengst hoger ligt dan je verbruik, profiteer je nog van een terugleververgoeding en stuur je op een zo efficient mogelijk gebruik van de zonne-energie die je opwekt. De terugverdientijd van zonnepanelen zal desondanks meer jaren in beslag nemen. We verwachten dat er door de nieuwe coalitie een garantie wordt ingebouwd voor huishoudens die hun zonnepanelen recent hebben geinstalleerd, waarbij een terugverdientijd op de investering in zonnepanelen van 7 á 8 jaar wordt ingecalculeerd.

Toekomstvisie

Financieel voordeel zonne-energie na de salderingsregeling

De salderingsregeling is al enige tijd onderwerp van gesprek. Momenteel bestaat er veel twijfel over de financiële voordelen van zonnepanelen, zeker als de stimulans in de vorm van de salderingsregeling wegvalt. Daarom werken we bij Soly hard aan toekomstige alternatieven die het financieel voordeel van zonnepanelen blijven garanderen. We shiften onze focus van ‘salderen en terugleveren’ naar ‘zelfconsumptie’. En dat kan. De mogelijkheden zijn er al, en ontwikkelen zich steeds verder richting een complementair systeem, waarin je alles binnenshuis op elkaar kan afstemmen. De zonnepanelen blijven daarin – nu en in de toekomst – een cruciale rol spelen. Want de goedkoopste energie, die maak je zelf.

Achtergrond

Kennisbank

Wil je nog veel meer weten over zonnepanelen, financiele regelingen en regelgeving? We hebben een kennisbank! Hierin bespreken we de zogenaamde hot topics van de energiemarkt. We hebben alvast een aantal artikelen voor je uitgezocht.
cards knowhow icon icon
Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren?
Voor mensen met zonnepanelen is het salderen en terugleveren van zonne-energie aan het energienet bekend terrein. Wat is het verschil?
cards knowhow icon icon
De beste zonnepanelen van 2023
Wat zijn de beste zonnepanelen in 2023? Ieder onafhankelijk onderzoek gebruikt haar eigen methodiek en normering om zonnepanelen onderling te vergelijken.
cards knowhow icon icon
Airco en zonnepanelen
Tijdens de zomermaanden zijn veel mensen op zoek naar verkoeling in huis. De airco is een effectieve methode om de warmte buiten de deur te houden.

Neem contact op met Soly

Wil je graag iemand van Soly spreken? Bekijk hoe je ons het beste kunt bereiken via de contactpagina.
contact image