Categorie:

Financiën
Kennisbank

Wat is het verschil tussen salderen en terugleveren?

Voor mensen met zonnepanelen is het salderen en terugleveren van zonne-energie aan het energienet bekend terrein. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen beide termen. Logisch, want beide termen zijn van toepassing op hetzelfde proces; het terugleveren van de ongebruikte stroom, die door jouw zonnepanelen zijn opgewekt, aan het energienet. Maar wat is dan salderen? En wat is het praktische en financiële verschil met het terugleveren van energie? Wij leggen het je uit.

Wat is salderen?

De salderingsregeling is in het leven geroepen als financiële prikkel voor huishoudens om te verduurzamen in de vorm van zonnepanelen. Wanneer je zonnepanelen meer stroom opwekken dan dat je op dat moment verbruikt (of kunt opslaan), dan heb je een ongebruikt overschot aan zonne-energie. Die ongebruikte groene stroom lever je terug aan het energienet. Voor de stroom die je teruglevert aan het net, krijg je een soort krediet op je energierekening. Wanneer je ‘s avonds of op een bewolkte dag meer stroom nodig hebt dan je zonnepanelen opwekken, dan gebruik je dat krediet weer. Zo hoef je niet (extra) te betalen voor de stroom die je van het net haalt.

Aan het einde van het jaar ontvang je van de energieleverancier een overzicht met daarop (in kWh):

  • Het totale stroomverbruik
  • De hoeveelheid teruggeleverde energie

Het totale jaarlijkse stroomverbruik mag je verrekenen met de stroom die je hebt teruggeleverd aan het net. Die rekensom leidt tot een netto-verbruik aan energie, waarover je een eindafrekening ontvangt. Dit noemen we salderen. Op deze manier word je beloond voor je groene bijdrage aan het energienet.

Afbouwen salderingsregeling
De invoer van de salderingsregeling in 2014 diende als financiële prikkel voor consumenten en het mkb om zonnepanelen aan te schaffen en af te stappen van vervuilende grijze energie. En dit werkte. Massaal stapten mensen over op deze zonne-energie en wekten hun eigen duurzame elektriciteit op. Nu, enkele jaren later, heeft de salderingsregeling haar werk gedaan en vindt de regering het tijd voor de volgende stap in de energietransitie: het prikkelen van consumenten om de zonnestroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken op de momenten dat die wordt opgewekt. Daarom is er een voorstel om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen.

Salderingsregeling

De salderingsregeling voor landen om ons heen

In Nederland maken we nog tot zeker 1 januari 2025 gebruik van de salderingsregeling. Hoe zit dat met de landen om ons heen; zijn zij ook bekend met een dergelijke financiële regeling rondom de installatie van zonnepanelen?

Nederlandse situatie is uniek

Hoewel financiële stimulansen voor huishoudens om zonnepanelen aan te schaffen niet uniek is, is de huidige situatie in Nederland wel bijzonder. Wist je dat Nederland momenteel het enige Europese land is dat de salderingsregeling nog aanbiedt?

België en Duitsland

In andere landen, zoals Duitsland en België, heeft men eerder ook het verrekenen van de teruggeleverde elektriciteit met de verbruikte elektriciteit gekend. Dit systeem, vergelijkbaar met salderen, was daar een tijdlang in gebruik. Echter, in tegenstelling tot Nederland, hebben Duitsland en België deze regels inmiddels afgeschaft.

Wijze van afbouw

In Duitsland en België is men op twee totaal verschillende manieren afgestapt van deze regeling. Ter illustratie: In Duitsland werd, net als in Nederland vanaf 1 januari 2025, de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Daarentegen werd de salderingsregeling in België abrupt stopgezet zonder geleidelijke afbouw. Dit zorgde daar tijdelijk voor een ineenstorting van de particuliere markt voor zonnepanelen.

Wat betekent het terugleveren van energie?

Het overschot aan teruggeleverde elektriciteit dat na salderen nog overblijft, komt in aanmerking voor de terugleververgoeding. Dit werkt zo: de teruggeleverde elektriciteit van het jaar wordt gesaldeerd tot je verbruik. Het overgebleven overschot is ‘vrij’. Hiervoor geldt de terugleververgoeding. Een vooraf bepaalde vergoeding per kWh die – evenals bij salderen – aan het einde van het jaar wordt toegekend.

Deze vergoeding wordt berekend op basis van de hoeveelheid energie die je terugstuurt en wordt uitgedrukt in euro’s per kilowattuur (€ / kWh). De precieze vergoeding kan verschillen per energieleverancier en mag binnen de grenzen van het rechtmatige door de energieleverancier zelfs worden bepaald.

Verhogen zelfconsumptie
Het voorstel om de salderingsregeling af te schaffen is niet alleen om zelfconsumptie te verhogen, maar ook om de energierekening gelijk te trekken met de consumenten die geen zonnepanelen kunnen aanleggen, bijvoorbeeld omdat ze in een flatgebouw wonen. Deze mensen moeten daardoor altijd stroom inkopen, en kunnen niet profiteren van de voordelen van de salderingsregeling. Als de Eerste Kamer instemt wordt die salderingsmogelijkheid vanaf 2025 in zeven jaar afgebouwd naar nul. Dat moet mensen prikkelen om de zonnestroom zoveel mogelijk te gebruiken op de momenten dat die wordt opgewekt. De droger, vaatwasser en wasmachine aanzetten en vooral de elektrische auto laden als de zon schijnt.

Zonnepanelen moeten wel lucratief blijven, door energiebedrijven te verplichten een ‘redelijke terugleververgoeding’ te betalen. Het kabinet wil dat de terugverdientijd van zonnepanelen rond de zeven jaar uitkomt.

Hoe werken de salderingsregeling en terugleververgoeding samen?

De energie die je teruglevert, wordt dus een op een verrekend met wat je verbruikt uit het energienet (salderingsregeling). Alle overschot aan teruggeleverde stroom die overblijft na deze verrekening, komt in aanmerking voor een vergoeding (terugleververgoeding). Een rekensom:

Stel: je levert 110 kWh terug aan het net. Dan komt dit op je ‘krediet’. Als je dan 100 kWh gebruikt uit het net, dan wordt dit van je krediet afgehaald. Blijft je verbruik hierbij? Dan kun je voor de overige 10 kWh die je teruggeleverd hebt aan het net een terugleververgoeding krijgen*.
*Uitgaande van een vast of variabel contract.

Kosten voor terugleveren energie?

Zo voorkomen we dat bij Soly!

Als eigenaar van zonnepanelen éxtra meebetalen aan het terugleveren van stroom aan het energienet, is dat ‘eerlijker’ of toch niet? Soly gaat niet op de stoel van de energieleverancier zitten. We vinden wel dat zonnepaneeleigenaren een redelijke vergoeding verdienen als zij extra duurzaam leven, en daarmee vaker stroom terugleveren aan het net. Om te voorkomen dat jij in de toekomst extra moet gaan meebetalen aan het terugleveren van energie, hebben we bij Soly een daadkrachtige en toekomstbestendige oplossing bedacht. Daar vertellen we je graag meer over.

Afspraken

Redelijke terugverdientijd zonnepanelen

Het belang van de salderingsregeling en terugleververgoeding op het overschot aan opgewekte zonne-energie is duidelijk. Het geldt als financiële prikkel en stimulans voor huishoudens om te investeren in zonnepanelen. Een alternatieve, duurzame energiebron die ons minder afhankelijk maakt van het traditionele energienet.

Deze regelingen zorgen er ook voor dat huishoudens een ‘redelijke terugverdientijd’ hebben bij de investering in zonnepanelen. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode zoveel geld hebben bespaard op hun energierekening dat de investering in de zonnepanelen volledig is terugverdiend.

Dankzij deze financiële prikkel en het vooruitzicht van besparingen op de lange termijn, worden mensen gestimuleerd om te investeren in zonnepanelen als een groenere en economisch verstandige keuze voor hun huishouden. Zo kunnen we onze afhankelijkheid van traditionele energiebronnen verminderen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Achtergrond

Kennisbank

We informeren je graag over de mogelijkheden van onze duurzame producten. Daarvoor hebben we de kennisbank. Bekijk 'm maar eens, er is veel leuke en handige informatie te vinden. We hebben alvast drie artikelen voor je geselecteerd.
De beste zonnepanelen van 2023
Wat zijn de beste zonnepanelen in 2023 en welke zonnepanelen merken komen het beste uit de test?
Airco en zonnepanelen
Tijdens de zomermaanden zijn veel mensen op zoek naar verkoeling in huis. Een airco biedt dan uitkomst. Hoeveel zonnepanelen 'kost' een airco voor het afkoelen van je woning?
Is een dynamisch energiecontract interessant met zonnepanelen?
Het dynamische energiecontract wint steeds meer terrein. Hoe interessant is dynamische energie als je zonnepanelen hebt?

Kom in contact

Wil je graag persoonlijk spreken met iemand van Soly? We helpen je graag. Ontdek hoe je ons het beste kunt bereiken.