Categorie:

Zonnepanelen
Kennisbank

Betalen voor het terugleveren van stroom? Dat hoeft niet bij Soly.

16 augustus 2023 - Afgelopen dinsdag werd bekend dat klanten met zonnepanelen bij energiebedrijf Vandebron extra gaan meebetalen aan de kosten voor het terugleveren van stroom aan het net. Naar verwachting zullen eigenaren van zonnepanelen, aangesloten bij Vandebron, enkele tientallen euro’s per maand extra moeten gaan betalen. Dit heeft alles te maken met de actuele druk op het energienet waardoor energiebedrijven op hun beurt energie tegen lage prijzen verkopen aan de markt. Daarnaast krijgen zij van netbeheerders een rekening voor het verschil tussen de verwachte en daadwerkelijk teruggeleverde stroom aan het net. Deze kosten werden tot nu doorberekend aan alle klanten, maar hier brengt Vandebron met deze maatregel verandering in.

Waarom worden extra kosten voor terugleveren in rekening gebracht?

In de afgelopen jaren is de zonnepanelenmarkt in Nederland in feite uit zijn voegen gebarsten. Dat heeft twee bepalende oorzaken. De eerste betrof de plots stijgende energieprijzen van iets meer dan een jaar geleden, als gevolg van de Oekraïne-crisis. De tweede is de energietransitie. Het gegeven dat de markt als geheel minder afhankelijk wil zijn van energie uit fossiele brandstoffen. Het energienetwerk was echter niet tijdig voorbereid op het snel groeiende aanbod van al deze hernieuwbare energiebronnen. En dat heeft onder andere een nieuw fenomeen teweeggebracht: negatieve stroomprijzen en meer consumenten met een dynamisch energiecontract.

Extra kosten zonnepaneleneigenaar ‘eerlijker’ of toch niet?
Tot dusver droegen alle klanten van Vandebron evenredig bij aan de kosten die energiebedrijf Vandebron maakt. Die extra kosten komen voort uit de teruglevering van stroom aan het overbelaste net, bijvoorbeeld op zonnige dagen. Ditzelfde fenomeen zorgt er overigens ook voor dat klanten met een dynamisch contract steeds vaker tegen een lage of zelfs negatieve prijs stroom van het net ontvangen. Die extra kosten, ook wel profileringskosten genoemd, zorgen voor lagere marges bij Vandebron. Daarnaast ontvangen energieleveranciers ook zogeheten onbalanskosten van netbeheerders. Deze kosten komen voort uit het verschil tussen de voorspelde productie van energie en de daadwerkelijke productie. Deze balans wordt door de sterke groei van zonnepanelen steeds schever. Om de balans te herstellen moet de netbeheerder dan elektriciteit op- of afschakelen. Dit kost tijd, en geld. Volgens Vandebron is het dan ook ‘eerlijker’ om aan eigenaren van zonnepanelen een extra bijdrage te vragen.

Dat ingrijpende besluit heeft echter ook een keerzijde; eigenaren van zonnepanelen zijn financieel minder voordelig uit. Zo kan de extra bijdrage voor het terugleveren van stroom, van enkele tientallen euro’s per maand, een sterk negatief effect hebben op de verwachte terugverdientijd. Een belangrijk aspect bij de initiële investering in zonnepanelen. Het nodigt dus nog meer uit om energie te verbruiken gedurende de dag of om deze op te slaan in een thuisbatterij.

Onderzoek

“9 op de 10 zonnepaneleneigenaren oneens met terugleveringskosten”

Uit een enquête met 1.643 respondenten blijkt 9 op de 10 zonnepaneleneigenaren het oneens te zijn met de terugleveringskosten. En bijna 85% geeft zelfs aan te willen switchen van energieleverancier als deze lagere terugleveringskosten hanteert. Daarnaast zegt 75% van de respondenten van plan te zijn hun energiegedrag aan te passen om zo terugleveringskosten te vermijden.

De oplossing zit in slim energiebeheer en dynamische energie: Soly Brain en Soly Energy

De gewenste situatie laat zich vinden in het slimmer gebruikmaken van duurzame energie, en het op rendabele wijze terugleveren van stroom bij een overschot. Dat proces gaat Soly automatiseren met Soly Energy en de Soly Brain.

Wekken je zonnepanelen veel stroom op? Dan zorgt de Soly Brain ervoor dat je thuisbatterij wordt geladen en dat je elektrische auto wordt opgeladen. Ook ontvang je een notificatie met tips om op handige wijze de stroom in huis te gebruiken. Heb je een dynamisch energiecontract en ontstaat er wegens een overschot op het energienet een negatieve energieprijs? Dan schakelt het systeem met zonnepanelen automatisch uit. Zo betaal je nooit voor het terugleveren van stroom aan het net en verdien je geld door energie in te kopen op gunstige momenten. Naar verwachting verdriedubbelt tot 2026 het aantal uren met een negatieve stroomprijs.

Stroomopslag met de thuisbatterij
Wil je het overschot aan duurzame energie vanuit de zonnepanelen niet verliezen? Dan kan ook worden gekozen voor de thuisbatterij. Deze kan de stroom eenvoudig opslaan, waardoor je die stroom weer kunt gebruiken als je zonnepanelen geen stroom opwekken. In de avond bijvoorbeeld. Het zijn óók de momenten waarop de dynamische stroomprijs weer stijgt. Om consumenten verder onafhankelijk te maken van de fluctuerende prijzen van netstroom, verwacht Soly dat de thuisbatterij een bepalende rol gaat spelen.

Zonnepanelen blijven interessant
In hoeverre de recente ontwikkelingen bij energiebedrijf Vandebron navolging gaan krijgen, is nog niet te voorspellen. Wel is helder dan het aantal uren met negatieve stroomprijzen in de komende jaren sterk gaat stijgen, waardoor energiebedrijven te maken gaan krijgen met extra kosten. Desondanks blijven zonnepanelen interessant, mits op de juiste manier invulling wordt gegeven aan de nieuwe realiteit. Daarbij gaan dynamische energie en slim energiebeheer een cruciale rol vertolken. Meer regie over de stroom uit eigen zonnepanelen, minder afhankelijk van het net en bijbehorende energiebedrijven. Zo blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering.

Achtergrond

Kennisbank

Nu je hier toch bent: neem een kijkje in onze kennisbank. Deze staat vol informatie over de voordelen en mogelijkheden van zonne-energie. En wij dragen ons steentje bij. Hier zijn enkele van de meest interessante onderwerpen die we al hebben behandeld.
Wet- en regelgeving zonne-energie Nederland
Hoe zit het eigenlijk met de wet- en regelgeving rondom zonne-energie in Nederland? Alles vanaf de aanvraag tot installatie van zonnepanelen en de thuisbatterij.
Zijn zonnepanelen nog interessant zonder de salderingsregeling?
Als de plannen doorgaan, zal de salderingsregeling vanaf 2025 in stappen worden afgebouwd. Zijn zonnepanelen nog wel interessant als de salderingsregeling wordt afgebouwd?
Wat kan je doen met 1 kWh stroom?
De stroom die zonnepanelen opwekken wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). We vertellen je meer over wat je kan doen met 1 kWh stroom binnen je huishouden.
Zonnepanelen op een groen dak
Zonnepanelen zijn uitstekend te installeren op een extensief groen dak. Dat is energie opwekken op een buitengewoon natuurlijke manier.