Proces

Aanmelden bij energieleveren.nl

De installatie van zonnepanelen op je dak is afgerond en je bent klaar om je eigen zonnestroom op te wekken. Prettig, want vanaf dit moment ga je flink besparen op je energierekening. Aangezien je straks ook dagen tegenkomt waarop je niet al je opgewekte stroom zelf verbruikt – en dus gaat terugleveren – is er nog een laatste stap om te nemen. Meld je zonnepanelen aan op energieleveren.nl. Zodra je alle gegevens rondom het vermogen van het zonnesysteem, merk en type omvormer kent - doorgaans na de accordering van de offerte - dan kan je het zonnesysteem alvast aanmelden. Lees hier hoe je dat doet.

header image

Zonnepanelen aanmelden

Bezoek de website energieleveren.nl om jouw zonnepanelen direct aan te melden.

Energie overschot? Terugleveren aan het net!

Zodra je zonnepanelen hebt laten installeren door Soly ga je 100% duurzame energie opwekken. Op zonnige dagen is een overschot aan energie uit zonnepanelen geen uitzondering. Je mag dan energie terugleveren aan het net – bekend als salderen – en ontvangt bij een netto-overschot zelfs een terugleververgoeding. Dat proces gaat echter niet automatisch. Je dient de zonnepanelen proactief aan te melden op de website van energieleveren.nl. Hier registreer je de zonnepanelen voor de netbeheerder in de regio waar je woont. Onze adviseurs helpen je daar graag bij. Hoe werkt het aanmelden van zonnepanelen bij Energieleveren.nl?

  1. Bezoek de pagina energieleveren.nl
  2. Invullen postcode, huisnummer en laatste 6 cijfers van de meter
  3. Invullen vermogen zonnepanelen, merk en type omvormer
  4. Alternatief: is er sprake van energieopslag (batterij)

Uitgangsvermogen omvormer

Aanvullend op bovenstaande stappen moet men ook het uitgangsvermogen van de omvormer invullen. Dit is een belangrijke – en vaak onduidelijke – stap in het proces. In vrijwel alle gevallen is het uitgangsvermogen gelijk aan het typenummer : 1.000. We geven enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1 | Het uitgangsvermogen van een SolarEdge 3000H = 3,0
Voorbeeld 2 | Het uitgangsvermogen van een Growatt 3600TL-XE = 3,6
Voorbeeld 3 | Enphase micro-omvormers (voorbeeld: IQ8M met uitgangsvermogen 330W)

Wanneer men kiest voor Enphase micro-omvormers, dan heeft elke omvormer haar eigen uitgansvermogen. Het totaal van alle micro-omvormers (en dus panelen) is het totale uitgangsvermogen. Dit getal deel je door 1.000 omdat het uitgangsvermogen van de omvormer in kilowattuur wordt gevraagd.

Voorbeeld Enphase: 8 panelen (en dus micro-omvormers) = 8x 330W = 2.640 W = 2,64 kW

Registratie netbeheerder
Op basis van de ingevulde gegevens wordt de netbeheerder in de regio op de hoogte gebracht van jouw registratie. Vaak ontvang je binnen 5 werkdagen een bevestiging van registratie, zodat je er zeker van bent dat alles vanaf de registratie tot het terugleveren én de vergoeding goed is geregeld.

Waarom zonnepanelen aanmelden voor terugleveren?

Het korte en logische antwoord: zodat je een vergoeding krijgt voor het overschot aan opgewekte stroom dat je teruglevert aan het energienet. Het aanmelden van zonnepanelen op energieleveren.nl is echter om meerdere redenen belangrijk:

  • Netbeheerders ontvangen meer inzicht om het net betrouwbaar en stabiel te houden
  • Je ontvangt de juiste vergoeding per kWh teruggeleverde energie
  • De netbeheerder kan controleren of je stroommeter geschikt is om terug te leveren

De salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen loopt nog enkele jaren door, en wordt momenteel volgens verwachting na 2025 afgebouwd. Je hebt dus nog voldoende tijd om te profiteren van het terugleveren van zonnestroom aan het net.

Controleren of zonnepanelen zijn aangemeld

Je kunt altijd controleren of je zonnepanelen zijn aangemeld voor het terugleveren van zonnestroom. Na de registratie op energieleveren.nl ontvang je persoonlijke inloggegevens, waarmee je kunt monitoren of alles op de juiste manier is doorgekomen. Vervolgens geniet je maximaal van de terugleververgoeding op opgewekte zonnestroom.

Bedrijven

Grootzakelijke opweklocatie aanmelden

Ook grootzakelijke opweklocaties voor zonnestroom dienen te worden aangemeld via energieleveren.nl. Hiervoor dient het bedrijf te beschikken over een EAN-nummer, dat te vinden is op de maandelijkse energiefactuur. Is dit niet het geval? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met de netbeheerder. Bij netbeheerders Enexis en Liander kan je de registratie van de grootzakelijke opweklocatie overigens via de eigen website regelen.

Contact met Soly

Heb je hulp nodig bij het aanmelden van je zonnepanelen? Wij geven graag antwoord op al je vragen.
contact image