Ben je van plan om in 2024 zonnepanelen te nemen? Ook in 2024 mag je als eigenaar van zonnepanelen nog volledig salderen. Bovendien bestaan diverse regelingen die een investering in zonnepanelen aantrekkelijk en laagdrempelig maken. We delen hier een prognose voor zonnepanelen in 2024 en vertellen je meer over zaken als de financiering en terugverdientijd.

2024: zonnepanelen blijven interessante investering

De zonnepanelenmarkt kende in 2023 twee gezichten: in het eerste half jaar een groeiende markt, het tweede half jaar juist een dalende trend. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid rondom het voortbestaan van de salderingsregeling, alsmede het bericht dat Vandebron voornemens is om eigenaren van zonnepanelen vaste kosten in rekening te brengen. Daar staat tegenover dat uit recent onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar voren komt dat zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling interessant blijven. Een redelijke terugverdientijd van circa 7 jaar zou daarin wel gewaarborgd moeten zijn.

Bovendien geldt dat Vandebron tot nog toe de enige energieleverancier is die serieus nadenkt over een systeem met vaste maandelijkse kosten per zonnepaneel. Het idee leidde tot veel ophef, maar geen enkele andere energieleverancier ging mee in de plannen van Vandebron. Overigens is Vandebron sinds 2019 onderdeel van Essent.

Zonnepanelen als basis voor energietransitie

Nederland bevindt zich inmiddels in het middelpunt van de energietransitie, en we zijn er nog niet. Binnen een toekomstig huishoudens vormen zonnepanelen ‘slechts’ de basis van een complementair systeem. Een systeem waarin men naast zonnepanelen ook de beschikking heeft over een thuisbatterij, eigen laadpaal voor de elektrische auto en energiemanagementsysteem om alle slim en automatisch aan te sturen. En hoewel zonnepanelen hier ‘slechts’ een onderdeel van zijn, zijn ze wel direct onmisbaar om het systeem als geheel te laten functioneren. Investeren in zonnepanelen blijft derhalve interessant, zeker wanneer er zich nieuwe kansen in de energietransitie aandienen.

Subsidies en regelingen zonnepanelen in 2024

Om de transitie naar duurzame zonne-energie voor zoveel mogelijk huishoudens toegankelijk te maken, wordt ook in 2024 op zowel landelijk als lokaal niveau ingezet op subsidies en regelingen voor zonnepanelen. We onderscheiden de verwachte subsidies en regelingen voor zonnepanelen op de particuliere en zakelijke markt.

Particuliere markt: geen landelijke subsidie zonnepanelen, wel gunstige regelingen

Huishoudens die in 2024 zonnepanelen willen kopen of huren, komen niet in aanmerking voor een landelijke subsidieregeling. Wel bestaan er op lokaal niveau regelingen die het voor huishoudens mogelijk maken om te investeren in zonnepanelen. Voorbeelden daarvan zijn de Subsidie Waardevermeerdering en Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Beide subsidievormen zijn uitsluitend beschikbaar voor huishoudens in het aardbevingsgebied. Ook elders in Nederland worden op lokaal niveau plannen ontvouwd om het voor huishoudens beter mogelijk te maken over te stappen op zonnepanelen. Houd hiervoor de gemeentelijke website in de gaten.

Zakelijk: diverse landelijke subsidies en regelingen voor zonnepanelen

Bedrijven en organisaties die in 2024 willen verduurzamen, kunnen hiervoor gebruikmaken van diverse subsidies. Enkele voorbeelden zijn ISDE en SDE++, MIA, EIA en Vamil. Bovendien bestaan er ook voor bedrijven op regionaal en lokaal niveau regelingen om de overstap naar zonne-energie toegankelijk te maken. Lees meer over de verschillende duurzame mogelijkheden voor bedrijven. Meer informatie>

Energiebespaarlening: duurzaam lenen en gunstige voorwaarden

De Energiebespaarlening is een financieel aantrekkelijke lening waarmee huiseigenaren onder gunstige voorwaarden hun woning kunnen verduurzamen. De lening is onder meer bedoeld voor een investering in zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van de woning. Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 71.000 lenen, en het betreft een maandannuïteitenlening. Wil je vervroegd aflossen? Dat is vergoedingsvrij mogelijk. De huidige rentes lopen van 0% (tot € 2.500) tot 4,75% (tot € 71.000).

Bereken vrijblijvend hoeveel jij kunt besparen met zonnepanelen

Bereken hoeveel zonnepanelen jou opleveren!

Gratis en vrijblijvend

Zonnepanelen in 2024 steeds goedkoper

Er is meer goed nieuws: zonnepanelen worden steeds goedkoper. Bovendien neemt de kwaliteit van zonnepanelen, op basis van het piekvermogen, enkel en alleen nog maar toe in 2024. Dat betekent dat je naar verhouding meer kwaliteit in huis haalt voor een lagere prijs. Dat lees je goed: de opbrengst van zonnepanelen stijgt alleen nog maar verder, terwijl je investering kleiner is. Dit heeft te maken met de sterke concurrentie op de markt. Het gevolg is een overaanbod aan zonnepanelen, waardoor de prijs per paneel daalt. Dus ook als straks toch de salderingsregeling wordt afgebouwd, zorgt een lagere vraagprijs van de zonnepanelen ervoor dat je de investering snel terugverdient.

Energiemarkt is cyclisch, energieprijs onzeker

De prijzen voor energie zijn de laatste jaren volatiel. Recente wereldwijde ontwikkelingen hebben de markt aardig opgeschud. En hoewel de energiemarkt altijd al cyclisch was, is daar nu zéker sprake van. Wie een korte blik op het internet werpt, ziet dat diverse bronnen melding maken van een dalende energieprijs in 2024. Daar mag misschien sprake van zijn in vergelijking met de piek van 2022, maar een échte daling van de energieprijzen gaan we in 2024 waarschijnlijk niet zien. De huidige prijs, welke balanceert tussen de 0,30 en 0,40 euro per kWh, zal in 2024 volgens de huidige prognoses standhouden. Hoe kan je de prijs voor energie dan toch zo laag mogelijk houden?

In 2023 beleefde het dynamisch energiecontract een doorbraak. Circa 3,5% van alle Nederlandse consumenten heeft inmiddels dynamische energie en dat aandeel groeit ten opzichte van een vast of variabel contract. Naar verwachting gaat ook het aantal uren waarin sprake is van negatieve stroomprijzen in 2024 groeien. Alleen al in 2023 groeide het aantal ‘negatieve uren’ met meer dan 100% ten opzichte van een jaar eerder, en er lijkt de komende jaren nog geen stop op te komen. Dit heeft te maken met de sterke groei van zon- en windenergie, ten opzichte van een achterblijvende uitbreiding van het bestaande stroomnet. Door te kiezen voor negatieve energie kan je als consument dus optimaal profiteren van een lagere (actuele) energieprijs.

Zonnepanelen in 2024?

Kiezen voor zonnepanelen in 2024 is ontzettend interessant. Het resulteert in een lagere energierekening, draagt bij aan een beter milieu en geldt als opmaat naar een alles inclusief systeem. Een systeem waarin je thuis vrijwel volledig onafhankelijk van het traditionele energienet kunt functioneren. Daarbij maak je gebruik van verschillende subsidies en regelingen die je helpen om duurzaam wonen toegankelijk te maken. Wil je ook in 2024 overstappen op zonnepanelen? Bereken vrijblijvend hoeveel jij kunt besparen.

Achtergrond

Kennisbank

We hebben een kennisbank! Hier kan je nog veel meer lezen over zonnepanelen. We geven onder meer informatie over garanties, kwaliteit en specificaties van het systeem. Ook hebben we alvast drie artikelen voor je uitgezocht.
cards knowhow icon icon
Gaan netbeheerders klanten met thuisbatterij vergoeden voor ontlasten energienet?
Door de alsmaar stijgende vraag naar elektriciteit neemt de druk op het stroomnet toe. De thuisbatterij geldt als potentiële oplossing.
cards knowhow icon icon
Verschil snelladen, slim laden en eco laden
In je zoektocht naar een laadpaal thuis kom je veel informatie tegen. We bespreken het verschil tussen snelladen, slim laden en eco laden.
cards knowhow icon icon
Hoe lang duurt de installatie van zonnepanelen?
De installatie van zonnepanelen kan binnen één werkdag afgerond zijn. Dit geldt met name voor systemen tot 20 zonnepanelen.