Privacystatement leveranciers en andere zakelijke relaties

Dit privacy statement is van toepassing op:
Onze leveranciers en andere zakelijke relaties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor onze leveranciers en andere zakelijke relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • Om met je te kunnen communiceren;
 • Om je service te kunnen verlenen;
 • Om de installatie te kunnen inplannen en opleveren;
 • Om klachten af te handelen;
 • Om betalingen te kunnen versturen en ontvangen;
 • Om je te informeren;
 • Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen;
 • Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening.

Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens zodat wij de overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden kunnen uitvoeren, daarnaast dienen wij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Indien er geen sprake is van een overeenkomst kunnen wij op grond van gerechtvaardigd belang jouw persoonsgegevens verwerken die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom wij persoonsgegevens verwerken), dit doen wij op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Opslaglocatie
Wij verwerken je persoonsgegevens in onze beveiligde systemen dan wel cloud-oplossingen van externe leveranciers.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten dan wel ter uitvoering van een rechtsvordering. Na afloop van de overeenkomst of de relatie bewaren wij je gegevens nog maximaal 2 jaar.

Derde partijen
Wij sturen je gegevens niet door naar derde partijen.

Indien je bent opgenomen in ons e-mailbestand wordt jouw e-mailadres doorgegeven aan Mailchimp.