Categorie:

Financiën
Kennisbank

De salderingsregeling: welke politieke partijen zijn voor en tegen?

Op 22 november 2023 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Diverse belangrijke thema’s passeren in de komende weken de revue, zoals de woningmarkt, gezondheidszorg, bestaanszekerheid en immigratie. Een ander heet hangijzer is de energietransitie. Vanuit de overheid zijn scherpe duurzaamheidsdoelstellingen gesteld, en een belangrijke rol is weggelegd voor huishoudens en bedrijven. Maar er heerst ook onzekerheid op de markt. Hoe staan de grote politieke partijen tegenover de salderingsregeling?

Huidige plannen

Afbouw salderingsregeling vanaf 2025

In Nederland kunnen we sinds 2004 gebruikmaken van de salderingsregeling. Deze maakt het mogelijk om overschotten aan opgewekte zonne-energie – onder de voorwaarden van de geldende stroomprijs – terug te leveren aan het energienet. Aan het einde van het kalenderjaar wordt voor huishoudens het netto energieverbruik berekend. Verbruik en teruglevering van energie worden daarbij tegen elkaar weggestreept. Huishoudens ervaren zodoende financieel voordeel naarmate ze meer energie kunnen terugleveren aan het energienet.

Volgens de huidige plannen wordt de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 in stappen afgebouwd, en na 2030 houdt de regeling volledig op met bestaan. Maar er klinkt ook twijfel in Den Haag. Wat zijn de gevolgen van het afbouwen van de salderingsregeling? En is het voor huishoudens nog wel interessant om te investeren in zonnepanelen zonder financieel voordeel? Diverse partijen willen de salderingsregeling pas later afbouwen, of een alternatieve regeling introduceren die het financieel voordeel voor huishoudens waarborgt. Hoe staat de Tweede Kamer momenteel tegenover de salderingsregeling?

GroenLinks/PvdA, BBB, Partij voor de Dieren, SP, JA21 en 50Plus

Voor behoud salderingsregeling

Diverse partijen in de Tweede Kamer zien de salderingsregeling voor zonnepanelen het liefst blijven. Zij vrezen het gevaar van het afschaffen van de salderingsregeling, met name in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. GroenLinks/PvdA, de nieuwe coalitie op links, wil zelfs extra middelen vrijmaken die zonnepanelen op huurwoningen en koopwoningen in het lagere segment mogelijk maken. Bovendien wil de partij wachten met het afbouwen van de salderingsregeling totdat ook alle midden- en lage inkomens hebben geprofiteerd.

De BBB en SP willen de salderingsregeling het liefst later afbouwen; BBB wil hiermee starten in 2030, terwijl de SP van mening is dat het versneld afbouwen van de salderingsregeling ‘gratis geld’ zou betekenen voor de energiereuzen. Zij hoeven bij het wegvallen van de salderingsregeling namelijk geen vergoeding meer uit te keren voor de energie die zij teruggeleverd krijgen, terwijl de verkoopprijs voor energie onverminderd hoog blijft. De focus zou volgens de SP dan ook moeten liggen op profijt voor lagere inkomens, en minder geld voor de energiereuzen.

De Partij voor de Dieren wil zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en langs de snelweg aanmoedigen door het behoud van de salderingsregeling. Ook zouden nieuwe gebruikers van zonnepanelen onder dezelfde voorwaarden als voorheen moeten kunnen profiteren van de salderingsregeling. Volgens JA21 – de partij van Joost Eerdmans – moet de overheid de spelregels voor zonnepanelen niet tussentijds veranderen. Zo wil minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) de salderingsregeling versneld ‘versoberen’. Vanuit JA21 klinkt hierover veel kritiek. Tot slot is 50Plus groot voorstander van de salderingsregeling, en zou afbouw ervan een ongewenst effect kunnen hebben op de duurzame opwekking van energie.

PVV, NSC, Volt, BVNL, DENK, BIJ1

Overwegend neutraal over salderingsregeling

Een groot aantal partijen heeft zich neutraal of beperkt uitgesproken over de toekomst van de salderingsregeling. Zo geeft de PVV aan dat het van nature geen liefhebber is van financiële regelingen die een onevenwichtig speelveld creëren. Het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt wil de hoogte van Redelijke Vergoeding voor het terugleveren van stroom vastleggen in de Algemene Maatregel van Bestuur, waarmee het financiële voordeel van zonnepanelen in de toekomst gewaarborgd wordt. De consument moet meer ruimte krijgen voor een eerlijke vergoeding van de teruggeleverde stroom aan het energienet.

Volt is overwegend voor de afbouw van salderingsregeling. Mocht die regeling op termijn verdwijnen, dan vindt de partij dat de subsidievorm nu al moet worden omgezet naar een regeling die energieopslag op een thuisbatterij stimuleert. Die regeling moet bovendien langer doorlopen dan de huidige salderingsregeling, die loopt tot 2030. BVNL wil toe naar een regeling die een terugverdientijd van 7 jaar op zonnepanelen kan garanderen. De partijen DENK en BIJ1 hebben geen duidelijk standpunt geformuleerd met betrekking, maar zijn volgens de recente stemwijzers overwegend tegen van de afbouw van de salderingsregeling.

VVD, D66, CDA, ChristenUnie, FvD, SGP, Fractie Gündogan, Fractie de Haan

Tegen behoud salderingsregeling

De partijen uit het huidige demissionaire kabinet – VVD, D66, CDA en ChristenUnie – zijn zoals verwacht tegen het behoud van de salderingsregeling, en willen de regeling vanaf 2025 tot 2030 in stappen afbouwen. Tijdens de meest recente stemmingen in de Tweede Kamer vonden zij daarbij steun van Forum voor Democratie, SGP, Volt, Fractie Gündogan en Fractie de Haan.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de SGP het geld dat vrijkomt uit de afbouw van de salderingsregeling wil laten opgaan in verlaging of vrijstelling van energiebelasting voor eigenaren van zonnepanelen. Het CDA en D66 hebben met klem gevraagd om het teruglevertarief voor teruggeleverde stroom in orde te maken, waarmee de terugverdientijd van 7 jaar op zonnepanelen gegarandeerd wordt.

Salderingsregeling later afbouwen of vanaf 2025?
Met de huidige verdeling in de Tweede Kamer is het nog steeds niet helemaal duidelijk wat er na de verkiezingen op 22 november 2023 gaat gebeuren met de salderingsregeling. De timing voor het afbouwen van de salderingsregeling is hoe dan ook een punt van aandacht. Zo zou nu al duidelijk zijn dat de start van de afbouw van de salderingsregeling op 1 januari 2025 niet haalbaar is, en wordt in de wandelgangen al gesproken over 1 januari 2026 als startpunt voor de afbouw. Volgens Pieter Omtzigt van het Nieuw Sociaal Contract moeten we het uitstel van de afbouw van de salderingsregeling ‘niet overdramatiseren’.

Achtergrond

Kennisbank

Wil je nog veel meer weten over zonnepanelen, financiele regelingen en regelgeving? We hebben een kennisbank! Hierin bespreken we de zogenaamde hot topics van de energiemarkt. We hebben alvast een aantal artikelen voor je uitgezocht.
Wat is de salderingsregeling voor zonnepanelen?
Heb je zonnepanelen op je dak? Dan wek je je eigen energie op. Een deel van deze energie gebruik je zelf, het overschot mag je salderen. Hoe werkt dat?
Start afbouw salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 onzeker
Dinsdag 26 september behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten omtrent de afbouw van de salderingsregeling.
Zijn zonnepanelen nog interessant zonder de salderingsregeling?
Als de plannen doorgaan, zal de salderingsregeling vanaf 2025 in stappen worden afgebouwd. Zijn zonnepanelen dan nog interessant?