Categorie:

Financiën
Kennisbank

Start afbouw salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 onzeker

Dinsdag 26 september behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten omtrent de afbouw van de salderingsregeling. Volgens de plannen moet die afbouw van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 van start gaan, maar het is maar de vraag of dit gaat lukken. Gezien de huidige situatie wordt door diverse bewindspersonen al rekening gehouden met een jaar vertraging. Dat zou betekenen dat de afbouw van de salderingsregeling pas 1 januari 2026 ingaat.

Geen meerderheid in Senaat voor controversieel verklaren wetsvoorstel Jetten
De Tweede Kamer stemde half februari 2023 al in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling officieel in gang moet zetten. Een half jaar later ligt het voorstel er echter nog steeds, zij het bij de Eerste Kamer. Daar zijn de verhoudingen inmiddels wél duidelijk; een voorstel van BoerBurgerBeweging (BBB), JA21, Partij voor de Dieren (PvdD) en PVV om het wetsvoorstel controversieel te verklaren behaalde geen meerderheid. Het controversieel verklaren van een wetsvoorstel betekent zoiets als het voorkomen dat het kabinet ‘over zijn graf heen regeert’. De meeste partijen in de Senaat willen echter de behandeling van het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten toch voortzetten.

‘Eerste Kamer zet behandeling wetsvoorstel demissionair minister Jetten wel door’

Kort voor het zomerreces beantwoorde Jetten – na lang aandringen van de Eerste Kamer – diverse vragen over de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Die antwoorden bleken onvoldoende om ‘groen licht’ te geven voor het wetsvoorstel, en dus werden op dinsdag 26 september extra vragen gesteld door de senatoren in de Eerste Kamer. Vrijwel alle partijen in de Senaat hebben hierbij inbreng geleverd.

‘Vertraging afbouw salderingsregeling reële optie’
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarschuwde in juni al dat het uitstellen van de behandeling van het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling zou kunnen leiden tot vertraging. Zo zou er minimaal 16 maanden nodig zijn om een wet correct te implementeren. En dus is het opnieuw  mogelijk dat de afbouw van de salderingsregeling vertraging oploopt. In de wandelgangen wordt al gesproken over een nieuwe ingangsdatum voor de afbouw van de salderingsregeling: 1 januari 2026.

Eerste Kamer in afwachting van reactie demissionair kabinet
De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 3 oktober een Nader Voorlopig Verslag uitgebracht. Hierin zijn nieuwe vragen en opmerkingen meegenomen, welke tijdens de meest recente vergardering zijn gesteld door fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, CDA, D66, PvdD en OPNL. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft het demissionair kabinet gevraagd haast te maken met de beantwoording van de nader gestelde vragen en opmerkingen. Een reactie wordt uiterlijk 27 oktober 2023 verwacht.

Onzekerheid op de markt wegnemen
Consumenten wachten inmiddels in spanning op een definitief besluit over de salderingsregeling. Na jaren van extreme groei in het aantal eigenaren van zonnepanelen – Nederland is per hoofd van de bevolking zelfs Europees koploper zonne-energie – berichtte de NOS deze week dat de consumentenmarkt voor zonnepanelen na de zomer is ingestort. De markt is op zoek naar duidelijkheid over de salderingsregeling. Wanneer gaat de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen van start, en op welke wijze blijven zonnepanelen vervolgens financieel interessant?

Met het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten van Klimaat & Energie door te zetten kunnen in ieder geval weer nieuwe stappen worden gezet. Dat moet op termijn de relatieve onrust op de markt wegnemen.

Terugverdientijd zonnepanelen ook gunstig zonder salderingsregeling
Zonnepanelen op het dak zijn en blijven rendabel, ook zonder de salderingsregeling. Uit recente berekeningen blijkt dat de terugverdientijd van zonnepanelen zonder salderen neerkomt op gemiddeld 6 tot 7 jaar. Dat betekent dat bij de verwachte levensduur van zonnepanelen – dat is ongeveer 25 jaar – huishoudens nog altijd profiteren van bijna 20 jaar netto voordeel. Dat geldt al helemaal zodra huishoudens efficiënter gebruik kunnen maken van de eigen zonne-energie. Om dit mogelijk te maken zijn tal van ontwikkelingen gaande, en in het bijzonder de thuisbatterij.

Dankzij de thuisbatterij kan het overschot aan zonne-energie, dat normaliter teruggeleverd zou worden aan het net, tijdelijk opgeslagen worden voor later gebruik. Het efficiënt gebruik van eigen zonne-energie ten opzichte van ‘grijze energie’ groeit dankzij de thuisbatterij naar 60 tot 80 procent. Dit zorgt voor een forse extra besparing per jaar. Het financiële voordeel blijft dus, maar dan in de vorm van ‘energieopslag’.