Categorie:

Financiën
Kennisbank

Terugleverkosten zonnepanelen? Niet bij Soly.

Steeds meer energiebedrijven gaan kosten berekenen aan zonnepanelenbezitters voor het terugleveren van stroom aan het energienet. Dat veel energiebedrijven nu terugleverkosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen, komt doordat de Eerste Kamer heeft gestemd tegen het afschaffen van de salderingsregeling in de komende jaren. Het voortbestaan van de salderingsregeling leidt tot extra kosten voor de energiemaatschappijen, die middels de terugleverkosten worden doorberekend aan klanten met zonnepanelen.

Waarom worden er terugleverkosten berekend?

Nederland verduurzaamt in rap tempo. Steeds meer particuliere en commerciële daken liggen vol met zonnepanelen, en bovendien schieten de zonneweides en windmolenparken als paddenstoelen uit de grond. Een positieve ontwikkeling, maar het stroomnet is op veel plekken helaas nog niet berekend op het tempo waarin de energietransitie plaatsvindt. Hoe komt dat?

Wanneer energieopwekkers zoals zonnepanelen meer energie produceren dan de gebruiker op dat moment nodig heeft, wordt deze energie teruggeleverd aan het net, om zo andere huishoudens en bedrijven van elektriciteit te voorzien. Tegenwoordig ontstaan er steeds meer momenten waarbij er meer energie wordt teruggeleverd aan het net dan dat er vraag naar is: dit creëert een overschot aan elektriciteit en dus een onbalans op het energienet. Deze onbalans brengt hoge kosten mee voor de energieleveranciers. Deze kosten worden inmiddels steeds vaker – terecht of onterecht – doorberekend aan zonnepanelenbezitters middels terugleverkosten. Over de stroom die je niet direct gebruikt en teruglevert aan het net worden kosten berekend.

De oplossing?

Het doorberekenen van terugleverkosten aan zonnepanelenbezitters is niet per se een oplossing voor het probleem. Met deze kosten proberen energiemaatschappijen consumenten en bedrijven te stimuleren om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken. In het woord ‘direct’ schuilt het probleem: er is vaak een overschot aan elektriciteit op momenten dat consumenten niet in staat zijn om het direct te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ze aan het werk zijn.

Omdat het niet altijd mogelijk is om de eigen zonne-energie direct te benutten, zien sommige particulieren en bedrijven ‘curtailment’ als oplossing. Curtailment is het tijdelijk verlagen of stopzetten van de productie van groene energie, om overproductie te voorkomen. Simpel gezegd: je zet je zonnepanelen tijdelijk uit.

Een duurzame oplossing

Het tijdelijk stopzetten van de productie van groene energie om het net in balans te houden is geen duurzame oplossing. Hierbij gaat groene energie onnodig verloren.

Daarentegen biedt het opslaan van groene stroom in batterijen een veelbelovende oplossing. Wanneer je te veel energie opwekt om zelf direct te gebruiken, kun je deze energie opslaan in een thuisbatterij in plaats van terug te leveren aan het net. Hiermee vermijd je terugleverkosten, en kun je op een later moment, wanneer de zon niet meer schijnt, gebruik maken van je eigen gratis opgewekte zonne-energie. Zo benut je je eigen zonne-energie optimaal.

Een inzetten van een thuisbatterij om groene energie op te slaan vergt wel een nieuwe investering. Gelukkig is het vaak mogelijk om je btw terug te krijgen, en ontstaan er nieuwe verdienmodellen omtrent de thuisbatterij, wat de investering financieel aantrekkelijk maakt.

Verdienen aan de onbalans

Naast het opslaan van zonne-energie biedt een thuisbatterij ook de mogelijkheid om goedkope of zelfs negatieve energie op te slaan. Op momenten dat de actuele energieprijzen hoog zijn, kun je deze opgeslagen energie gebruiken, waardoor je geen dure energie van het net hoeft te kopen. Ook kun je ervoor kiezen om deze energie terug te leveren aan het net tegen een hogere verkoopprijs, waardoor je extra kunt verdienen aan je thuisbatterij. Dit wordt energiehandel (Energy Trading) genoemd. Je hebt hiervoor overigens wel een dynamisch energiecontract nodig.

Interesse in Soly Energy?

Soly’s dynamische energiecontract

  Geheel vrijblijvend

  Stimulans voor efficiënt gebruik duurzame energie

  In alle hierboven benoemde scenario’s geldt slechts één als meest effectieve oplossing om terugleverkosten te voorkomen: het eigen gebruik van duurzame energie maximaliseren. Dat kan met de thuisbatterij, al dan niet aangevuld met een energiemanagementsysteem om alle apparaten in huis aan te sluiten op één systeem. De thuisbatterij zorgt voor energieopslag, en het energiemanagementsysteem schakelt de apparaten in huis in zodra er een overschot aan zonne-energie dreigt te ontstaan. Zo kan de laadpaal voor de elektrische auto worden ingeschakeld of kan je de wasdroger op afstand aanzetten.

  We maximaliseren ons effectieve verbruik van duurzaam opgewekte energie en bovendien beperken we het terugleveren van duurzame energie aan het net, waardoor die wordt ontlast. Wat volgt is een situatie waarin onbalans op het net minder vaak plaatsvindt, waardoor de kosten voor energieleveranciers teruglopen en eigenaren van zonnepanelen minder zwaar belast hoeven te worden voor de energie die ze nog wel terugleveren aan het net.

  Achtergrond

  Kennisbank

  In onze kennisbank vind je alles over zonne-energie. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? We hebben alvast vier artikelen voor je geselecteerd.
  cards knowhow icon icon
  Energy Trading: handelen met duurzame energie
  Onder Energy Trading verstaan we het proces van slim energie inkopen, duurzame stroomopslag en voordelig energie terugleveren aan het net. Het doel? Op slimme wijze in spelen op prijsschommelingen op de energiemarkt, om hiermee geld te besparen.
  cards knowhow icon icon
  Btw teruggave voor slimme thuisbatterij
  Onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de btw van je slimme thuisbatterij terug te vragen. Dit scheelt je 21% van de aanschafprijs, wat de investering in een thuisbatterij niet alleen financieel aantrekkelijker maakt, maar ook de terugverdientijd verkort.
  cards knowhow icon icon
  Een dynamisch energiecontract met zonnepanelen, een thuisbatterij en laadpaal
  Hoe voordelig is dynamische energie als je op termijn wilt kiezen voor zonnepanelen, een thuisbatterij en/of een laadpaal? We bespreken diverse scenario’s.
  cards knowhow icon icon
  Hoe duurzaam is de thuisbatterij?
  Met dank aan de thuisbatterij kan je straks stroom opslaan, om die duurzame stroom op een later moment te gebruiken. Handig als je overdag niet thuis bent, en ’s avonds de meeste stroom verbruikt. Hoe duurzaam is de thuisbatterij?