Categorie:

Zakelijk
Kennisbank

Scope 12 inspectie bij zakelijke zonnesystemen

Rondom de zakelijke aanschaf van zonnepanelen kunt u - afhankelijk van de situatie - te maken krijgen met de SCIOS Scope 12 keuring. Deze inspectie vindt plaats na installatie van de zonnepanelen, om te controleren in hoeverre het systeem (brand)veilig geïnstalleerd is. Het betreft hierbij de complete installatie, vanaf de zonnepanelen tot de aansluiting met de netbeheerder. Wanneer een zonnesysteem niet volgens de normen geïnstalleerd is, ontstaan er brandrisico's en is de elektrische veiligheid mogelijk niet gewaarborgd.

Wat is een SCIOS Scope 12 inspectie?

De SCIOS Scope 12 is een kwaliteitsstandaard die is ontwikkeld om de veiligheid van technische installaties, zoals zonnesystemen, te waarborgen. Binnen de inspectie vindt een controle plaats op de al dan niet correcte installatie, of deze voldoet aan de actuele normen en geschikt is voor veilig gebruik. De inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en SCIOS gecertificeerd bedrijf, wanneer u zakelijke zonnepanelen koopt of leaset via Soly is dit Omega Energietechniek. Stichting SCIOS is een instantie die de certificering van de inspectie en onderhoud van technische installaties beheert, wat betekent dat ze naast zonnesystemen ook de veiligheid van andere technische systemen certificeren. Elke subsectie van SCIOS wordt een ‘scope’ genoemd, en omdat fotovoltaïsche (PV) installaties nummer 12 in de reeks van subsecties is, wordt deze keuring de Scope 12 genoemd. Na uitvoering van de Scope 12 inspectie kunt u er op vertrouwen dat u veilig uw zonnesysteem in gebruik kunt nemen.

 

Hoe wordt een SCIOS Scope 12 inspectie uitgevoerd?

De Scope 12 inspectie bestaat uit twee onderdelen: een eerste bijzondere inspectie (EBI) en periodieke vervolg inspecties (PI). De EBI is een eenmalige controle die kort na de installatie van de zonnepanelen plaatsvindt. Deze inspectie bestaat uit een visuele controle, metingen, tests en rapportage. Tijdens de visuele controle worden alle documenten van de installatie grondig gecontroleerd, behalve de factuur, om het ontwerp van de installatie te controleren. Vervolgens worden alle metingen en testen uitgevoerd en worden alle resultaten verwerkt in een rapportage. Wanneer alle resultaten positief zijn, wordt het inspectiecertificaat aan de installatie verstrekt. Mochten er wel afwijkingen, defecten of risico’s gedetecteerd worden, dan dienen deze opgelost te worden tijdens de herinspectie om alsnog het certificaat te kunnen ontvangen. De PI controleert elke 3 tot 5 jaar de algehele staat van de installatie. Tijdens deze inspectie worden niet meer alle onderdelen van de EBI herhaald, en de PI is dus ook minder uitgebreid dan de EBI.

Uitvoering Scope 12 zonnepanelen inspectie

De EBI begint met een visuele controle. Met behulp van een controlelijst, gebaseerd op verschillende NEN-normen, worden alle onderdelen gecontroleerd. De exacte NEN-normen die van toepassing zijn is afhankelijk van de lokale voorschriften en regelgeving, maar denk bijvoorbeeld aan:

 • NEN 1010, de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties
 • NEN 7250-1, de Nederlandse norm voor de bouwkundige aspecten van zonne-energie systemen
 • NEN-EN-IEC 62446, de Europese norm voor de inspectie, meting en documentatie van zonnepanelen installaties
 • NEN-EN-IEC 62548, de Europese norm voor het ontwerp en installatie van aardingssystemen in PV-installatie

Visuele inspectie, metingen en tests

Tijdens de visuele inspectie wordt onder andere gecontroleerd op:

 • De correctheid van de vereiste tekeningen
 • De aanwezigheid van de correcte beveiligingstoestellen
 • De onmiskenbare identificatie van verschillende installatiedelen
 • Het elektrisch materiaal voldoet aan de installatie-eisen

Bij de volgende stap van de keuring, de metingen en tests, worden onder meer de volgende aspecten gemeten en getest:

 • De weerstand van de installatie, bijv. aardverspreidingsweerstand en isolatieweerstand
 • De werking van de beveiligingstoestellen, bijv. tegen hoge temperaturen
 • De correctheid van alle verbindingen én scheidingen in de installatie

Waarom de SCIOS Scope 12 keuring?

De SCIOS Scope 12 keuring is geïnitieerd door de branchevereniging voor zonne-energie bedrijven, zorgverzekeraars, en inspectiebedrijven. De explosieve vraag naar zonnesystemen in recente jaren heeft geleid tot een toename van installatiebedrijven, wat helaas heeft geresulteerd in een afname van de installatie kwaliteit. Doordat slecht geïnstalleerde zonnesystemen tot grote schadelasten kunnen leiden, bijvoorbeeld dankzij de vorming van brandplekken of overbelaste constructies, is de SCIOS Scope 12 keuring opgezet.

De keuring voorkomt dus schade en onveilige situaties. Dit is niet alleen fijn voor de verzekeraar, maar voorkomt ook een hoop ongemak voor zonnepaneleneigenaren. Doordat de keuring wordt uitgevoerd door externe controleurs die niet zelf betrokken waren bij de installatie van het zonnesysteem, weet u zeker dat de uitslag van de keuring betrouwbaar en deskundig is. De inspectie wordt altijd gedaan aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zonne-energie branche, door deskundige controleurs die regelmatig opnieuw hun certificaat moeten halen.

Is de Scope 12 inspectie (wettelijk) verplicht?

De Scope 12 is nog niet verplicht bij de wet, maar wordt soms wel verplicht gesteld door de verzekeraar. Zonder SCIOS keuringscertificaat weigeren sommige verzekeraars om uw zonnepanelensysteem te verzekeren, aangezien de verzekeraar er dan niet zeker van is of het systeem veilig geïnstalleerd is. Meestal ligt de richtlijn bij 50 zonnepanelen, en eisen de meeste verzekeraars een SCIOS keuringscertificaat bij een zakelijke installatie met meer dan 50 zonnepanelen. Ook bij een installatie met minder dan 50 zonnepanelen is het handig om na te gaan bij uw verzekering of de certificatie nodig is. U kunt ook zonder externe verplichting een Scope 12 keuring laten uitvoeren, zodat u zelf verzekerd bent dat uw zonnesysteem geen veiligheidsrisico’s oplevert.

De kosten

De kosten van een Scope 12 keuring zijn geheel afhankelijk van de grootte en de locatie van uw zonnesysteem. Hoe groter uw systeem, hoe hoger de kosten zullen liggen, aangezien het meer tijd kost om alle panelen op brandveiligheid te controleren. Daarnaast wordt de keuring ook duurder wanneer er bijvoorbeeld een hoogwerker moet worden ingehuurd om het zonnesysteem te kunnen bereiken. De kosten liggen over het algemeen tussen de €700,- en €1500,-. In het geval dat u gekozen heeft voor zonnepanelen zakelijk leasen zijn de kosten van de Scope 12 keuring voor Soly U krijgt dus niet te maken met onverwachte extra kosten.

Wilt u meer informatie over de zakelijke aanschaf van zonnepanelen?

Download hieronder vrijblijvend onze brochure.

  Achtergrond

  Kennisbank

  Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonnepanelen. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem. Lees meer over de technische aspecten, voordelen en prijs van zonnepanelen op uw adres.
  cards knowhow icon icon
  Het verschil tussen zonnepanelen aanschaffen en leasen?
  De keuze voor zonnepanelen helpt uw bedrijf financieel en imago-wise te groeien. Maar welke propositie sluit optimaal aan op de doelstellingen van uw onderneming?
  cards knowhow icon icon
  Constructierapport zonnepanelen zakelijk
  Wanneer u investeert in zakelijke zonnepanelen, is het belangrijk dat deze kundig en veilig geïnstalleerd worden, zodat u optimaal kunt genieten van zonnestroom.
  cards knowhow icon icon
  Welke subsidies zijn er als ik zakelijk zonnepanelen wil aanschaffen?
  Zakelijk zonnepanelen aanschaffen is de laatste jaren steeds aantrekkelijker geworden. Wilt u als bedrijf op zakelijk vlak een bijdrage leveren aan de energietransitie, dan zijn er een aantal subsidies beschikbaar
  cards knowhow icon icon
  Hoe werken zonnepanelen?
  Zonnepanelen werken op basis van zonlicht. Dankzij het fotovoltaïsche effect wordt zonlicht omgezet in energie. Er komt gelijkstroom vrij die door de omvormer wordt omgezet in wisselstroom, waarna jij de stroom kunt gebruiken in huis