Categorie:

Zakelijk
Kennisbank

Constructierapport zonnepanelen zakelijk

Wanneer u investeert in zakelijke zonnepanelen, is het belangrijk dat deze kundig en veilig geïnstalleerd worden, zodat u optimaal kunt genieten van zonnestroom. Het installeren van zonnepanelen kan namelijk risico’s met zich meebrengen wanneer dit niet volgens de juiste kwaliteitsstandaarden wordt gedaan. Hierbij denkt u misschien gelijk aan scenario’s als brandgevaar en het risico op kortsluiting, maar ook de draagconstructie van het dak is erg belangrijk. Om laatstgenoemd risico te vermijden, is het belangrijk om voorafgaand de installatie een constructieberekening te laten maken.

Het belang van een constructieberekening

Het zakelijk aanschaffen of leasen van zonnepanelen geldt als een forse, doch interessante investering. U wilt daarom verzekerd zijn van een correcte installatie van het systeem. Daarmee zorgen we ervoor dat de kans op schade of risico’s in de veiligheid richting de toekomst tot het maximale beperkt blijft. Om eventuele installatiefouten op te sporen, is de Scope 12 keuring geïnitieerd. Tijdens deze keuring wordt de installatie van het zonnesysteem uitgebreid gecontroleerd om de veiligheid van de technische installatie na plaatsing te waarborgen.

Een wellicht nog belangrijkere stap in de aanschaf van een zonnesysteem is om voorafgaand aan de installatie te onderzoeken of uw dak en de draagconstructie geschikt is voor de extra belasting van zonnepanelen. Om te bepalen of de constructie van de zakelijke zonnepanelen op uw dak kan worden toegepast, wordt er vooraf een constructieberekening uitgevoerd. Bij deze constructieberekening wordt onder andere rekening gehouden met situaties zoals sneeuw of hevige regenval. De uitkomsten van de constructieberekening worden gerapporteerd in een constructierapport.

 

Welke risico’s worden vermeden met een constructieberekening?

Wanneer men nadenkt over de veiligheidsrisico’s van zonnepanelen, wordt er vaak gedacht aan brandrisico’s. Het constructierapport is niet bedoeld om de aspecten rond brandveiligheid te controleren, maar let juist op andere risico’s, zoals overbelasting van het systeem. Wist je dat een zonnepaneel gemiddeld zo’n 21 kg weegt? U kunt zich voorstellen hoeveel gewicht het complete zonnesysteem – inclusief montagemateriaal – met zich meebrengt. Wanneer de dakconstructie het gewicht van de zonnepanelen niet aan kan, kan dit voor verscheidene ongemakken zorgen. Denk hierbij aan een verzakking, verscheuring of instorting van het dak, of het wegwaaien van de panelen tijdens een storm. Scenario’s die u – net als wij – graag wilt voorkomen.

Wanneer zonnepanelen met hun volle gewicht van het dak af vallen, zorgt dit niet alleen voor schade aan het paneel zelf, maar ook voor de omgeving. Denk aan de glassplinters die zich door de lucht zullen verspreiden, of de schade aan eventuele objecten. Het uitvoeren van een constructieberekening is dus van essentieel belang om de veiligheid van uw zonnesysteem te garanderen.

Is een constructieberekening verplicht?

Het laten uitvoeren van een constructieberekening is niet in alle gevallen wettelijk verplicht, maar wordt vrijwel altijd vereist door de verzekering bij het indienen van een schadeclaim. Het is daarom sterk aan te raden om een constructieberekening te laten uitvoeren, ook wanneer u ervoor kiest om zakelijk minder dan 50 zonnepanelen aanschaft. Als u bij schademeldingen geen constructierapport kunt overleggen, kan de schade op uw bedrijf worden verhaald. Zonder een constructierapport kan namelijk niet worden vastgesteld of de zonnepanelen conform de geldende bouwnormen zijn geïnstalleerd, waardoor het niet kan worden uitgesloten dat de schade is veroorzaakt door een constructiefout. In bepaalde situaties is het vereist om een vergunning te verkrijgen voor de installatie van zonnepanelen. In dergelijke gevallen is het eveneens van belang om over een constructierapport te beschikken, omdat dit bevestigt dat de constructie in overeenstemming is met de regelgeving.

Kosten constructieberekening

Het kostenoverzicht van een constructieberekening voor zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omvang, complexiteit en locatie van het zonnesysteem. De kosten van een constructieberekening uitgevoerd door een gecertificeerde controleur liggen gemiddeld tussen de €700,- tot €1800,-. De kosten zijn ook afhankelijk van of er fysiek op locatie moet worden gekeken of dat er op basis van technische tekeningen een berekening kan worden gemaakt.

 

Soly ontzorgt u

Het organiseren van de constructieberekening kan wat tijd en moeite vergen. Bij Soly kunnen wij u volledig ontzorgen, door het regelen van het constructierapport voor u uit handen te nemen en mee te nemen in ons voorstel voor zonnepanelen. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring heeft Soly betrouwbare partnerships en overeenkomsten met diverse erkende controleurs in het hele land gesloten. U zult er dus zeker van zijn dat uw zonnesysteem door een onafhankelijke en deskundige inspecteur gecontroleerd wordt, en dat de veiligheid nauwkeurig wordt gewaarborgd.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

Heeft u interesse om zakelijk zonnepanelen te kopen of te leasen? Vul onderstaand contactformulier in, en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  Geheel vrijblijvend
  Achtergrond

  Kennisbank

  Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonnepanelen. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem. Lees meer over de technische aspecten, voordelen en prijs van zonnepanelen op uw adres.
  Scope 12 inspectie bij zakelijke zonnesystemen
  Rondom de zakelijke aanschaf van zonnepanelen kunt u te maken krijgen met de SCIOS Scope 12 keuring. Deze inspectie vindt plaats na installatie van de zonnepanelen, om te controleren in hoeverre het systeem (brand)veilig geïnstalleerd is.
  Het verschil tussen zonnepanelen aanschaffen en leasen?
  De keuze voor zonnepanelen helpt uw bedrijf financieel en imago-wise te groeien. Maar welke propositie sluit optimaal aan op de doelstellingen van uw onderneming?
  Welke subsidies zijn er als ik zakelijk zonnepanelen wil aanschaffen?
  Zakelijk zonnepanelen aanschaffen is de laatste jaren steeds aantrekkelijker geworden. Wilt u als bedrijf op zakelijk vlak een bijdrage leveren aan de energietransitie, dan zijn er een aantal subsidies beschikbaar
  Hoe werken zonnepanelen?
  Zonnepanelen werken op basis van zonlicht. Dankzij het fotovoltaïsche effect wordt zonlicht omgezet in energie. Er komt gelijkstroom vrij die door de omvormer wordt omgezet in wisselstroom, waarna jij de stroom kunt gebruiken in huis