Categorie:

Financiën
Kennisbank

Plannen voor afschaffen btw op zonnepanelen

De plannen van het kabinet voor het afschaffen van de btw op zonnepanelen bevinden zich in een vergevorderd stadium. De btw daalt hiermee van 21% naar 0%, het zogenaamde nultarief. Ook nu is het al mogelijk voor consumenten om de btw op zonnepanelen – 21 procent – terug te vragen na de aankoop van zonnepanelen. Dat levert echter veel administratie en/of onduidelijkheden op. Op het eerste oog is het afschaffen van de btw op zonnepanelen dus positief nieuws voor particulieren, want het beoogde voorstel vermindert de administratieve handelingen. Er zijn echter ook zorgen, met name bij betrokken installateurs en brancheorganisaties. 5 vragen en antwoorden over de verwachte afschaffing van de btw op zonnepanelen.

Markt

Gevolgen btw nultarief op zonnepanelen voor consument

Het btw-tarief op de aanschaf van zonnepanelen staat momenteel nog op 21%. Particulieren die zonnepanelen op het dak laten installeren, en dus energie leveren aan het net en energiebedrijven, vallen onder de kleine ondernemersregeling (KOR). Dit betekent dat zij de 21% btw op zonnepanelen kunnen terugkrijgen van de Belastingdienst. De meeste mensen doen dit dan ook, al dan niet met de hulp van hun zonnepanelen leverancier. Voor een relatief grote groep mensen is het terugvragen van de btw op zonnepanelen echter een stuk lastiger. In de hoop het proces voor de aankoop van zonnepanelen te vereenvoudigen en de administratieve handelingen te beperken, wil het kabinet vanaf 1 januari 2023 overgaan tot een btw nultarief voor zonnepanelen. Het btw nultarief zal uitsluitend gaan gelden voor de zonnepanelen die men installeert op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Omzet van installateurs onder druk

Uit onderzoek door Solar Magazine blijkt ruim 80% van de installateurs van zonnepanelen in omzet te zijn gegroeid in 2022. Dit in vergelijking met het voorgaande jaar in dezelfde periode. Positieve cijfers, maar met de groeiende vraag naar zonnepanelen groeit ook de behoefte aan extra liquiditeit van deze bedrijven. Grofweg 1 op de 3 bedrijven geeft aan moeite te hebben met het rondkrijgen van de financiering, waardoor de natuurlijke cashflow van installateurs in gevaar komt.

Installateurs vragen de overheid om het btw-nultarief later in te voeren

Zo zouden installateurs binnen de huidige voorstel te weinig tijd krijgen om de liquiditeitspositie te versterken. Hoe zit dat? Het kabinet is voornemens om voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen (invoer van goederen vanuit een EU-land naar Nederland), invoer en installatie van zonnepanelen een btw nultarief te gaan hanteren. Dit zal gaan gelden voor zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op óf in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Gevolgen btw-nultarief op zonnepanelen voor de Nederlandse markt

Niet alleen de installateurs, maar ook alle schakels die – direct of indirect – betrokken zijn bij de installatie van zonnepanelen zullen mogelijk de gevolgen van het btw nultarief op zonnepanelen gaan merken. Dit zijn de Nederlandse leveranciers van materialen voor een zonnesysteem. Om voldoende liquiditeit te behouden, bestaat namelijk de kans dat installateurs hun materialen over de grens gaan inkopen. Over deze materialen uit het buitenland hoeft men geen btw te betalen, en dus kan op die wijze het verlies aan liquiditeit ten dele worden gecompenseerd.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel btw nultarief zonnepanelen?

Momenteel moeten zowel de Eerste als Tweede Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel ‘btw nultarief op zonnepanelen’. Mocht beide Kamers voor het voorstel stemmen, dan gaat deze vanaf 1 januari 2023 in.

UPDATE: Het btw-nultarief is officieel goed gekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Lees meer over wat dit voor jou betekent.

Hoe ontstaan de cashflow problemen bij installateurs?

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde installateurs geen aanbetaling vraagt aan haar klanten. Andersom moet de installateur in veruit de meeste gevallen zelf wél btw betalen over de inkoop van materialen, en daar bovenop vaak ook nog een aanbetaling doen. Naarmate consumenten vervolgens langer wachten met het betalen van de rekening, ontstaan problemen aan de inkoopzijde als gevolg van een verzwakte liquiditeitspositie. Dit heeft te maken met de btw-kassafunctie van installateurs, die met de maatregel van het btw nultarief uit balans kan raken. Wat volgt is een verhoogd risico op faillissementen.

Zeker wanneer de consument zonnepanelen koopt in combinatie met een warmtepomp, is men bang voor gevallen van fraude. Het is dan aantrekkelijk voor de consument om een groot deel van de factuur toe te kennen aan de zonnepanelen, waar het btw nultarief gaat gelden.

Kennisbank

Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonnepanelen. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem.
cards knowhow icon icon
De opbrengst van zonnepanelen in 2023
Ben je benieuwd naar de opbrengst van zonnepanelen in 2023? Afgelopen jaar was sprake van een definitief turning point als we kijken naar het aantal huishoudens dat investeerde én gaat investeren in duurzame energie.
cards knowhow icon icon
Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?
In Nederland hebben we de laatste jaren te maken met warme en zonnige zomers. Het jaar 2022 heeft al een aantal records uit de boeken gespeeld met betrekking tot het aantal zonuren, en we zitten pas halverwege september. Goed nieuws wat ons betreft.
cards knowhow icon icon
De hoogste opbrengt uit zonnepanelen
Overweeg je zonnepanelen op het dak te plaatsen? Dan wil je ongetwijfeld weten wat de beste periode is om de zonnepanelen te installeren. We kunnen steeds meer monitoren, en dus ook de opbrengst van zonnepanelen op een willekeurige dag.
cards knowhow icon icon
Opbrengst zonnepanelen berekenen
Wil je de opbrengst van zonnepanelen berekenen om een beter beeld te krijgen van de terugverdientijd? Dat begrijpen we bij Soly heel goed! We willen zonnepanelen voor iedereen mogelijk maken, ongeacht je keuze voor ZonneHuren, ZonneKopen of zonnepanelen zakelijk.

Vertel hoe we je kunnen helpen

Kom je er toch niet helemaal uit of heb je een aanvullende vraag? Geen wolkje aan de lucht! Kom in contact met een van onze collega’s via de mail of de telefoon. Ook kan je ons een chatbericht sturen.
contact image