UsET 2021

Subsidie zonnecarport Utrecht

Vanuit het Programma Energietransitie 2020-2025 in de provincie Utrecht komen bedrijven in aanmerking voor de Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit. Daarbij gaat het primair om de aanleg van een draagconstructie of aanleg, vervanging dan wel versteviging van de fundering voor een draagconstructie voor een PV-installatie op een openbaar parkeerterrein of parkeergarage. We bespreken de mogelijkheden van een carport met zonnepanelen voor ondernemers in de provincie Utrecht.

header image
Utrecht

Solar carport subsidie Utrecht
Ondernemers die zich oriënteren op een solar carport in de provincie Utrecht, komen binnen UsET 2021 in aanmerking voor twee subsidievormen:

 • Eigenaren van parkeerterreinen kunnen verschillende haalbaarheidsonderzoeken laten uitvoeren naar de technische en financiële mogelijkheden van een carport met zonnepanelen;
 • Ondernemers kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor de aanleg van een draagconstructie of vervanging/versteviging van de fundering voor een draagconstructie die noodzakelijk is om zonnepanelen op een parkeerterrein te installeren.

Daaronder valt expliciet niet de investeringskosten in zonnepanelen zelf. Wel kunt u de UsET subsidie combineren met zakelijke subsidies op verduurzaming die vanuit het Rijk worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de SDE++ subsidie en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ook wanneer u als ondernemer technisch oplossingen aandraagt voor belemmeringen door netcongestie, dan komt u in aanmerking voor de Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit.

Voorwaarden subsidie
Aan de Investeringsregeling hernieuwbare energie in de provincie Utrecht zijn een aantal voorwaarden verbonden. We hebben de belangrijkste voorwaarden uitgelicht:

 • De subsidiepercentages en het maximale subsidiebedrag per project verschilt per onderdeel van de regeling. Er kan maximaal 75% subsidie aangevraagd worden en kan oplopen tot € 200.000;
 • Subsidies vanaf € 125.000 en exploitatiesubsidies worden verstrekt als een percentage van de subsidiabele kosten, onder vermelding van een maximumbedrag;
 • Voor projectsubsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten door de aanvrager die direct verbonden zijn met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;
 • De subsidie kunt u digitaal aanvragen en wordt getoetst op basis van diverse verplichte bijlagen.

De exacte voorwaarden voor de toekenning van de Investeringsregeling hernieuwbare elektriciteit vindt u hier.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Om gebruik te maken van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht.

  Geheel vrijblijvend
  01.

  Vrijblijvend een offerte ontvangen

  Vraag direct een vrijblijvende offerte aan voor de carport met zonnepanelen. We nemen binnen 24 uur contact met u op.

  02.

  Vrijblijvend consult met een Soly-adviseur

  Onze adviseurs vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een zonnecarport op uw parkeerterrein. We vertalen uw wensen in een concreet plan.

  03.

  Subsidie aanvragen

  Bent u tevreden over onze definitieve offerte? Dan delen we graag een gedetailleerd bouwplan, waarmee u de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht kunt aanvragen.

  04.

  Afronden en installatie

  Is alles in orde bevonden? Dan zetten we de installatie in gang. We houden u doorlopend op de hoogte van het traject richting de installatie van het zonnecarport.