Graden

De beste hellingshoek van zonnepanelen

Heb je zonnepanelen op het dak liggen? Dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk zonne-energie opwekken. In de praktijk is het rendement en de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk van diverse factoren. We onderscheiden bijvoorbeeld de de oriëntatie van het dak, het jaarlijkse aantal zonuren en de hellingshoek van een schuin dak. Het laatste voorbeeld zullen we verder uitdiepen. Wat is de beste hellingshoek van zonnepanelen waarmee je in verhouding de meeste zonne-energie genereert?

Correlatie tussen de hellingshoek en opbrengst van zonnepanelen

Met de juiste hellingshoek valt het zonlicht loodrecht op de zonnepanelen. Daarmee kunnen de zonnepanelen in potentie de meeste zonne-energie genereren. Bij het vaststellen van het piekvermogen van zonnepanelen wordt ook gebruik gemaakt van deze ideale hellingshoek, zij het onder testomstandigheden. De juiste hellingshoek versterkt de efficiency van zonnepanelen, waardoor je meer zonne-energie uit het zonnesysteem weet te halen. Overigens is de hellingshoek slechts één van de vele factoren die het uiteindelijke rendement bepalen.

Een schuin dak beschikt over een vooraf vaststaande, natuurlijke hellingshoek. Bij een plat dak is het makkelijker om de ideale hellingshoek voor zonnepanelen te creëren.

Nederland

Locatie zonnepanelen

Wist je dat de ideale hellingshoek van zonnepanelen locatie-gebonden is? Dat heeft te maken met de stand van de zon. De zon staat rondom de evenaar doorgaans loodrecht op de aarde, terwijl we in Nederland te maken hebben met een relatief schuine instraling van de zon. In de praktijk is de ideale hellingshoek voor zonnepanelen in Nederland dus één met een schuine hoek. Naarmate je overigens verder naar de Evenaar draait, dan verandert ook de gewenste hellingshoek van zonnepanelen.

De beste omstandigheden voor zonnepanelen

Naast de optimale hellingshoek voor zonnepanelen is een belangrijk onderdeel van het te verwachten rendement. Maar er is meer . Ook de oriëntatie van zonnepanelen speelt een grote rol. Over een hele dag genomen draait de zon van oost naar west. Op het hoogtepunt van de dag staan de zonnepanelen op het zuiden en genereren hier de hoogste opbrengst. Ook een Zuidwest- of Zuidoost-oriëntatie, en in minder mate een Oost- of West-oriëntatie voor zonnepanelen is goed voor voldoende zonlicht om rendabel te zijn. Daarnaast kijken we bij Soly graag naar het type schakeling (serieel of parallel), de kwaliteit van een zonnepaneel, de oppervlakte van het dak en zelfs het plaatselijk aantal zonuren.

Doe de vrijblijvende dakscan zonnepanelen

Alle mogelijkheden van zonnepanelen op jouw adres

Bereken hoeveel zonnepanelen jou opleveren!

Gratis en vrijblijvend

Beste hellingshoek zonnepanelen

De ideale hellingshoek van zonnepanelen in Nederland ligt tussen de 35 en 45 graden(º). Gedurende de warme maanden van het jaar (mei tot en met augustus) staat de zon gemiddeld in een hoek van 50 graden op het dak, terwijl de zon tijdens de wintermaanden slechts op 20 graden staat. Aangezien je in de zomer de meeste zonne-energie opwekt, wil je de zonnepanelen graag in een hellingshoek plaatsen die ‘de perfecte situatie’ benadert.

Ook in de koude herfst- en wintermaanden kunnen je zonnepanelen overigens nog veel zonne-energie opwekken, en dat maakt een hellingshoek tussen de 35 en 45 graden perfect. Dit is de situatie waarin je zonnepanelen het hele jaar ‘aan’ staan.

Façade zonnepanelen

Heb je wel eens een woning gezien waarbij de zonnepanelen tegen de façade of gevel zijn geïnstalleerd? Bij nieuwe huizen is dit vaak een bouwfout, en bij oudere huizen een situatie waarmee de bewoner moet dealen. Een alternatieve methode om toch te profiteren van zonnepanelen is dan de Façade opbouw. Heeft het zin om zonnepanelen loodrecht op de gevel te installeren?

De gevel heeft praktisch altijd een hellingshoek van 90º, en dat maakt het een minder aantrekkelijke optie voor zonnepanelen. Wanneer je echter geen andere optie hebt om zonnepanelen te installeren, bijvoorbeeld omdat je schuine dak niet de gewenste oriëntatie heeft, dan zijn zonnepanelen tegen de façade wel degelijk een optie. Dat heeft deels te maken met het feit dat de zon in Nederland een groot deel van het jaar lager staat, en dus zijn zonnepanelen tegen de gevel helemaal niet zo’n slecht idee. De opbrengst uit een dergelijke zonnepanelen installatie zal in de praktijk natuurlijk wel iets lager liggen.

De verticale installatie van zonnepanelen kan ook vanuit technisch oogpunt worden gekozen, bijvoorbeeld om vuil, bladeren of sneeuw op de zonnepanelen te voorkomen.

Contact met Soly

Wil je meer weten over de ideale hellingshoek voor zonnepanelen of heb je een andere vraag? Aarzel niet om het onze adviseurs te vragen.