Privacystatement particulier en/of zakelijke klant

Dit privacy statement is van toepassing wanneer je een overeenkomst hebt gesloten met Soly wat betreft:

 • Het kopen van zonnepanelen (particulier en zakelijk).
 • Het huren van zonnepanelen.
 • Het afnemen van groene stroom (energiecontract).
 • Deelneemt aan een werkgeverscollectief.
 • Je klant bent van Vereniging Eigen Huis.
 • Je meedoet aan een collectief van Buurkracht of een ander collectief.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je een particuliere of zakelijke klant van ons bent verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres en Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Klantnummer;
 • Indicatief energieverbruik (indien je dit doorgeeft);
 • Opnames van de uitgaande telefoongesprekken (voor trainingsdoeleinden);
 • Naam werkgever (alleen bij werkgeverscollectief);
 • Handtekening onder het contract;
 • Foto’s van jouw dak en meterkast (en oplevering);
 • Welke afspraken we met je maken.

Indien je een zakelijke klant bent verwerken wij ook je:

 • Bedrijfsnaam en KvK nummer.

Indien je zonnepanelen van ons huurt verwerken wij ook je:

 • Uittreksel Kadaster;

Kredietcheck bij EDR Credit Services. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Indien wij je moeten aanmelden bij de netbeheerder voor de slimme meter verwerken wij ook je:

 • EAN code aansluiting;
 • Welke netbeheerder je hebt.

Indien je onze service: De Groene WKR afneemt verwerken wij ook deze bedrijfsgegevens:

 • Het aantal werknemers in dienst;
 • Het aantal werknemers in belastingschijf 1 of 2;
 • Het gemiddelde fiscale loon;
 • Het percentage vaste werknemers;
 • Het gemiddelde aantal vrije dagen;
 • Het aantal uren per werkweek;
 • Het percentage van de onbelaste vrije WKR-ruimte dit jaar gebruikt/begroot;
 • Het percentage van de belaste WKR-ruimte dit jaar gebruikt/begroot;
 • Het percentage WGA-vast;
 • Het percentage doorbelaste WGA-vast;
 • Het percentage ZW-flex premie.

Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • Om je identiteit te verifiëren;
 • Om contact met je op te kunnen nemen en onderhouden;
 • Om je service te verlenen;
 • Om je aan te melden bij de netbeheerder;
 • Om onze dienstverlening te monitoren en verbeteren;
 • Om de installatie in te kunnen plannen en opleveren;
 • Om in sommige gevallen te controleren of je zonnepanelen kunt huren (kredietcheck);
 • Voor trainingsdoeleinden (alleen opnames van gesprekken);
 • Om klachten af te handelen;
 • Om betalingen te kunnen verwerken;
 • Om je te informeren door het sturen van nieuwsbrieven;
 • Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening.

Grondslagen
Wij verwerken je gegevens zodat wij een overeenkomst met je kunnen aangaan en/of de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, kunnen uitvoeren.

Wij verwerken deze benodigde gegevens op grond van de wet en ter uitvoering van de overeenkomst.

In het geval van direct marketing uitingen zoals onze nieuwsbrief kan je per e-mail kiezen voor de opt-out mogelijkheid (toestemming intrekken).

Opslaglocatie
Wij verwerken je persoonsgegevens in onze beveiligde systemen dan wel cloud-oplossingen van externe leveranciers.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens zolang wij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien je een overeenkomst met ons hebt ontbonden, bewaren wij de gegevens nog maximaal 6 maanden na ontbinding.

Derde partijen
Wij werken samen met de volgende (derde) partijen aan wie je persoonsgegevens (mogelijk) ook worden doorgestuurd:

 • Vereniging Eigen Huis (alleen als je klant bent van Vereniging Eigen Huis).
 • Werkgeverscollectief, Buurkracht of andere collectieven (alleen als je participeert in een dergelijk collectief).
 • Je netbeheerder (voor het aanmelden/overzetten naar een slimme meter).
 • Mailblue (als je nieuwsbrieven van ons ontvangt).
 • WeFact (als wij een betaling willen doen).
 • Onze externe installateurs waar we mee samenwerken (als je zonnepanelen krijgt geïnstalleerd).
 • Google (voor het sturen van e-mail).
 • Voys (voor het plegen van telefoontjes).
 • Kredietcheck (wanneer je zonnepanelen bij ons huurt).

Indien je klant bent bij Vereniging Eigen Huis of een ander collectief verkrijgen wij je persoonsgegevens voor het doen van een aanbod van deze partijen. Soly heeft afspraken met deze partijen gemaakt voor het delen van de persoonsgegevens.