Categorie:

Milieu
Kennisbank

Hoe is de opbrengst van zonnepanelen verdeeld?

In onze recente Story op Instagram bespraken we de term ‘diffuus licht’. Diffuus licht is zonlicht dat gelijkmatig wordt gebroken door bewolking, nevel of bomen. Het zorgt ervoor dat je zonnepanelen energie opwekken, ook op dagen dat het bewolkt is. Een prettig gegeven, want met 1.550 zonuren per jaar – dit is slechts 19% van de tijd – ben je voor een deel van de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk van diffuus licht. Wij vroegen onze volgers: hoeveel procent van de zonne-energie in Nederland wordt opgewekt door diffuus licht?

Belangrijk aandeel voor diffuus licht in opbrengst zonnepanelen

Het antwoord: circa 60% van de opgewekte zonne-energie in Nederland is afkomstig van diffuus licht. Het toont aan dat zonnepanelen functioneren op basis zonlicht, wat niet per definitie zonneschijn hoeft te betekenen. Gemiddeld is zonneschijn ‘slechts’ voor 40% verantwoordelijk voor de opgewekte energie. Dat percentage toont echter wel aan, wetende dat de zon 19% van de tijd schijnt, dat zonneschijn duidelijk een positief effect heeft op de opbrengst van zonnepanelen.

Invloed Nederlands klimaat op opbrengst zonnepanelen

In een eerder artikel vertelden we al dat er binnen Nederland sprake is van betrekkelijk grote regionale verschillen in het gemiddeld aantal zonuren. In de regel ligt dat aantal zonuren langs de kust hoger dan verder landinwaarts. We hebben in Nederland te maken met een zeeklimaat, hetgeen wil zeggen: milde winters, relatief koele zomers. Binnen dit klimaat bestaat er geen vast regenseizoen, maar kan in ieder jaargetijde neerslag vallen. Verhoudingsgewijs kennen we hierdoor relatief veel bewolkte dagen en minder zonuren. Ergo: verhoudingsgewijs een groot aandeel voor diffuus licht in de opbrengst van zonnepanelen.

Veel zonuren stuwen de opbrengst van zonnepanelen

Neemt de verhouding zonuren ten opzichte van diffuus licht toe, dan groeit de opbrengst van zonnepanelen evenredig mee. Wat dat betreft is 2022 achteraf buitengewoon rendabel gebleken. Alleen al in de eerste 8 maanden werden net zoveel zonuren gemeten als normaliter in een volledig jaar. Overigens wist slechts 22% van alle respondenten op de Instagram Story het juiste antwoord te geven op de vraag: hoeveel procent van de zonne-energie in Nederland wordt opgewekt door diffuus licht? Het antwoord: 60%.

Verschil diffuus licht en schaduw

Belangrijk om te vermelden is dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen diffuus licht en schaduw. Wanneer een zonnepaneel deels of volledig in de schaduw van een gebouw ligt, dan zullen power optimizers gebruikt moeten worden om energie op te wekken. Vaak is dit op voorhand al berekend, waardoor men het systeem parallel schakelt. Dit betekent dat de zonnepanelen individueel van elkaar stroom opwekken.

Is er evenwel sprake van diffuus licht, dan wordt zonlicht evenredig gebroken en blijven de zonnepanelen geactiveerd. Bij Soly kunnen we dan alsnog besluiten tot een in serie geschakeld systeem, waarbij het systeem zo sterk is als het zwakste paneel. Ieder zonnepaneel ervaart namelijk dezelfde gevolgen van diffuus licht, in tegenstelling tot gedeeltelijke (harde) schaduwvorming.

Kennisbank

Hier gaan we dieper in op alle vragen over zonnepanelen. Zo bent u nog beter geïnformeerd voordat u overgaat tot het kopen of leasen van een zonnesysteem.
cards knowhow icon icon
De hoogste opbrengt uit zonnepanelen
Overweeg je zonnepanelen op het dak te plaatsen? Dan wil je ongetwijfeld weten wat de beste periode is om de zonnepanelen te installeren. We kunnen steeds meer monitoren, en dus ook de opbrengst van zonnepanelen op een willekeurige dag.
cards knowhow icon icon
Wat kosten zonnepanelen?
De kosten van zonnepanelen zijn van veel factoren afhankelijk. Wil je bijvoorbeeld de zonnepanelen huren of kopen? En hoeveel zonnepanelen heb je nodig?
cards knowhow icon icon
Wat is de Wattpiek van zonnepanelen?
Kies je voor het huren of kopen van zonnepanelen, dan komen termen als Wattpiek (Wp) en kWh geregeld voorbij. Wat wordt bedoeld met de Wattpiek of het piekvermogen van een zonnepaneel?
cards knowhow icon icon
Opbrengst zonnepanelen berekenen
Wil je de opbrengst van zonnepanelen berekenen om een beter beeld te krijgen van de terugverdientijd? Dat begrijpen we bij Soly heel goed! We willen zonnepanelen voor iedereen mogelijk maken, ongeacht je keuze voor ZonneHuren, ZonneKopen of zonnepanelen zakelijk.

Vertel hoe we je kunnen helpen

Kom je er toch niet helemaal uit of heb je een aanvullende vraag? Geen wolkje aan de lucht! Kom in contact met een van onze collega’s via de mail of de telefoon. Ook kan je ons een chatbericht sturen.
contact image