0
Zonnepanelen gebruikt voor carport
0
kWp aan geïnstalleerd vermogen
0
Deelnemers aan pilot voor minima in de regio
0
Huishoudens worden dankzij carport van stroom voorzien
Hub

Opening carport met zonnepanelen in Zuidhorn

De gemeente Westerkwartier opende vrijdag het zogeheten ‘ZonneCarport’ in samenwerking met Soly. Dit carport is gelegen aan het treinstation van Zuidhorn en kan gebruikt worden door reizigers, maar ook door omwonenden. De opbrengst komt ten goede aan minima in de gemeente Westerkwartier.

Voor de realisatie van het project werkte de gemeente samen met energiecoöperatie GLOED en de Groningse zonnepanelen leverancier Soly. Met de zonnecarport start tevens een uniek project. De opbrengsten van de opgewekte duurzame zonne-energie komen namelijk in het bijzonder ten goede aan huishoudens met een smalle beurs.

Zonnepanelen carport met 1.121 zonnepanelen
Wie vaker via het stationsgebied in Zuidhorn reist, heeft kunnen zien dat een groot deel van het parkeeroppervlak aan de achterzijde van het gemeentehuis inmiddels is bedekt met zonnepanelen. De 1.121 zonnepanelen zijn in hun totaliteit goed voor een geïnstalleerd vermogen van 521 kWp. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie van het project. Met de officiële opening van het ZonneCarport wordt de gemeente Westerkwartier één van de eerste gemeenten in Nederland die minima in deze vorm laten meeprofiteren van de opbrengsten.

Energietransitie én energiearmoede
De carport met zonnepanelen kent in principe twee thema’s: een belangrijk onderdeel van de energietransitie en het bestrijden van de (regionale) energiearmoede. De energietransitie staat binnen de gemeente Westerkwartier hoog op de agenda. Om die transitie voor iedereen toegankelijk te maken, wil het ook aan inwoners met een laag inkomen middelen beschikbaar stellen. De ZonneCarport is hiervan een uitstekend voorbeeld: “Dit is een voor Nederland uniek project, ik ken nog geen andere energieopwek projecten waarvan de opbrengsten op deze manier naar de minima gaan”, aldus wethouder Westra. Daarmee slaat de gemeente twee vliegen in één klap: het zet de volgende stap in de energietransitie, en biedt een effectieve en aanvullende oplossing voor de energiearmoede in de gemeente Westerkwartier.

Project met regionaal karakter
De zonnecarport is ook voor Soly een mooi project gebleken. Een samenwerking tussen meerdere regionale partijen en met een duurzame, gemeenschappelijke bestemming. Bernhard Vellinga, Business Developer ZonneCarport, bij Soly, zegt er het volgende over: “Binnen de bouw van een zonnecarport leggen we altijd de focus op een lean ontwerp en architectonisch hoogwaardige bouw. Dit betekent dat we de omgeving zo min mogelijk belasten, terwijl we toch een stijlvol en duurzaam element toevoegen. Het project in Zuidhorn kan dienen als voorbeeld voor toekomstige projecten in de gemeente Westerkwartier, en daarbuiten”, aldus Bernhard Vellinga.

Bekijk hieronder de impressie van het ZonneCarport in de gemeente Westerkwartier.

Lang gekoesterde wens gaat in vervulling
Het idee voor een zonnecarport leefde al in 2014, destijds bij de – toenmalige – gemeente Zuidhorn. De carport moest een belangrijke rol gaan spelen binnen de inrichting van het P+R transferium. In het oorspronkelijke plan werd gesproken over een gering aantal overdekte parkeerplaatsen: 13. In 2018 groeide die ambitie naar de helft van het parkeerterrein, tot een haalbaarheidsonderzoek liet zien dat vrijwel het complete terrein overdekt zou kunnen worden. Op 17 februari 2021 werd in de gemeenteraad – van de huidige gemeente Westerkwartier – het startsein gegeven voor de realisatie van het project.

Om het project ten goede te laten komen aan huishoudens met een smalle beurs heeft men gekozen voor een samenwerking met energiecoöperatie GLOED, namens Buurkracht met het team van ZonVoorMinima. Voor de uiteindelijke realisatie van de carport met zonnepanelen werden de krachten gebundeld met Soly uit Groningen. Een regionale samenwerking met dito resultaat.

Meerdere locaties carport met zonnepanelen in Gemeente Westerkwartier
De zonnecarport in Zuidhorn betreft een pilot met 100 deelnemers. Zij ontvangen een donatie van de opbrengst van het project. In de afgelopen periode is door het B&W van de gemeente Westerkwartier – met succes – onderzoek gedaan naar een wijze waarop mensen met een smalle beurs zonder consequenties voor hun toeslagen kunnen deelnemen aan het project. Het gaat daarbij concreet om huishoudens met een bijstands- of WW-uitkering. Voor werkenden met een laag inkomen was het al langer mogelijk om vrij van consequenties deel te nemen. De – tot nu toe – 72 participanten mogen rekenen op een jaarlijkse tegemoetkoming van 100 euro.

Inmiddels denkt de Gemeente Westerkwartier na over meerdere locaties om dit type projecten uit te voeren, passend binnen het gerealiseerde duurzame concept in Zuidhorn. Inmiddels bekijkt men ook de mogelijkheden voor een ZonneCarport bij Landgoed Nienoord in Leek.