Privacystatement websitebezoekers

Dit privacy statement is van toepassing wanneer je onze website bezoekt.

Wij verwerken je persoonsgegevens pas als je bij ons een formulier hebt ingevuld of gebruik hebt gemaakt van onze configurator en daarbij jouw persoonsgegevens hebt achtergelaten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als je onze website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam;
  • Postcode en huisnummer + toevoeging;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Of je wel of geen koophuis hebt (bij gratis voorstel).

Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt):

  • Om je een passend aanbod te kunnen doen voor het kopen of huren van zonnepanelen, dan wel het afsluiten van een energiecontract;
  • Om contact met je op te kunnen nemen en onderhouden;
  • Om onze dienstverlening te monitoren en verbeteren;
  • Om je service te bieden door het verhelpen van het probleem en/of het afhandelen van klachten.

Grondslag
Wij verwerken je gegevens zodat wij een overeenkomst met je kunnen aangaan en/of de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, kunnen uitvoeren.

Opslaglocatie
Wij verwerken deze gegevens op onze website en in ons Customer Relationship Management (CRM)-systeem.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens zolang wij de gegevens nodig hebben voor het doen van een passend aanbod en het verhelpen van je servicevraag.

Als het aanbod is verlopen en/of je geen interesse hebt dan verwijderen wij binnen 6 maanden je persoonsgegevens uit onze systemen.

Indien je een serviceformulier hebt ingediend betekent dit dat je klant bent bij Soly. Wij mogen je gegevens net zo lang bewaren als nodig is voor de uitvoer van de overeenkomst.

Derde partijen
Wij verkrijgen jouw gegevens alleen via onze website. Indien je een formulier hebt ingevuld via onze Facebookpagina is het privacy statement van Facebook ook van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens.

Wij sturen je gegevens, die je via de website hebt achtergelaten, niet door naar andere partijen.