Categorie:

Financiën
Kennisbank

Subsidies voor zonnepanelen in de provincie Groningen

Als inwoner van de provincie Groningen heb je recht op tal van subsidies voor zonnepanelen of investeringen die je woning verduurzamen. Met name inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op subsidies die bijdragen aan het herstel van de getroffen woningen, zoals subsidies voor waardevermeerdering of de versterking van je woning. Door het diverse en grote aantal beschikbare subsidies, kan het zijn dat je het overzicht kwijtraakt. Daarom bieden we in dit artikel een helder overzicht en belangrijke informatie over alle beschikbare subsidies voor zonnepanelen in Groningen, waarvan een gedeelte voor zowel particulieren als zakelijk beschikbaar is.

Subsidie Waardevermeerdering

De subsidie Waardevermeerdering is bedoeld voor particuliere en zakelijke woningeigenaren in het aardbevingsgebied. Men kan tot € 4.000 subsidie aanvragen voor het verduurzamen en energiezuinig maken van de woning. De subsidieregeling is kortgeleden onder hernieuwde voorwaarden verlengd tot 1 februari 2025. Vanaf 1 februari 2025 stopt de regeling definitief. Ontdek meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidie Waardevermeerdering.

header image
Particulier & Zakelijk

Voor wie is de Subsidie Waardevermeerdering?

Zowel particuliere als zakelijke woningeigenaren, woonachtig in het aardbevingsgebied, kunnen de Subsidie Waardevermeerdering aanvragen. In beide gevallen moet daarbij sprake zijn van erkende bevingsschade, waarbij een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000 of hoger – ontvangen van het IMG – overlegd kan worden. De subsidie kan gebruikt worden om je huis duurzamer te maken. Je hebt recht op maximaal € 4.000 aan subsidiegeld, te gebruiken voor bijvoorbeeld andere HR++(+) glas, isolatie of het installeren van zonnepanelen. Dankzij het subsidiepercentage van 100% worden alle investeringen in duurzaamheid tot een bedrag van € 4.000 vergoed.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen? Bezoek de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Uitbreiding aantal adressen
Ook adressen die vallen onder de ‘proef buitengebied’ van de NAM komen inmiddels in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering. Let op: adressen in dit zogenoemde buitengebied mogen nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van een soortgelijke regeling van de NAM, om in aanmerking te komen voor de Subsidie Waardevermeerdering. Bovendien is de Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025.

Waardevermeerdering Zakelijk
De Waardevermeerdering Zakelijk is een uitbreiding van de regeling Waardevermeerdering. Voor zakelijke woningeigenaren geldt – in grote lijnen – eenzelfde regeling als voor particulieren. Uitsluitend huizen met een woonbestemming als gebruiksdoel komen in aanmerking voor de Waardevermeerdering Zakelijk subsidie. Ben je eigenaar van de woning, maar bewoon je deze niet zelf? Dan kan je de Waardevermeerdering Zakelijk aanvragen voor het verduurzamen en energiezuinig maken van de woning.

Waardevermeerdering Zakelijk aanvragen? Bezoek dan de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Met de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen kun je jouw woning verduurzamen én verbeteren. Hier valt de aanschaf van zonnepanelen ook onder. De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren wiens woningen zich bevinden in postcodegebieden waar de waardedalingsregeling van kracht is, of in de specifieke postcodes 9679, 9681 en 9682, maar die geen deel uitmaken van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Je kunt maximaal een bedrag van € 10.000 krijgen bij deze subsidie, en aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2025.

header image
SVVG

Uitbreiding aantal postcodes

Zit jouw postcode niet tussen de oorspronkelijke selectie? Goed nieuws! Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen uitbreiden met 28 postcodes. Hierdoor zullen zo’n 15.000 extra adressen in aanmerking komen voor de subsidie. Na besluitvorming wordt verwacht dat de subsidieregeling in het najaar van 2023 zal worden geïntroduceerd.

Je vindt alle voorwaarden en de aanvraagprocedure voor particulieren via de website van SNN.

SVVG Zakelijk
De subsidie is ook beschikbaar voor zakelijke eigenaren van gebouwen. Het gaat om gebouwen die (mede)bestemd zijn voor bewoning. Dit betekent dat ook ondernemers met een bedrijf aan huis, bijvoorbeeld kappers of boerderijen, aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Alle informatie over de zakelijke regeling van deze subsidie vind je op de website van SNN.

Subsidie Verduurzaming Groningen

Je kunt een subsidie van € 7.000 aanvragen als je huiseigenaar bent van een woning in het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen met een beoordeling op basis van verouderde inzichten. Dit betekent dat de beoordeling van de aardbevingsbestendigheid van de woning is uitgevoerd met inzichten die geen rekening houden met het stoppen van de gaswinning in 2022.

header image
Particulier & Zakelijk

Voor wie is de Subsidie Verduurzaming Groningen?

De Subsidie Verduurzaming Groningen is bedoeld om jouw woning of een ander gebouw te verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanschaffen van zonnepanelen. Je kunt de verduurzaming ook combineren met versterkingsmaatregelen, en de subsidie is dus ook aan te vragen als je al gebruik hebt gemaakt van de Subsidie Versterking Gebouwen. Bij sommige projecten is de verduurzaming al onderdeel van het versterkingsproject, waardoor je geen recht hebt op een extra subsidie van € 7.000.

Alle informatie, inclusief alle voorwaarden, vind je op de website van SNN. Ook deze subsidie is beschikbaar voor zakelijke eigenaren van gebouwen. Meer informatie omtrent de zakelijke subsidie vind je op deze website. De subsidie voor particulieren kun je aanvragen t/m 31 mei 2026, de zakelijke subsidie is beschikbaar tot 1 juli 2026.

Mocht je een (her)beoordeling op basis van de nieuwe inzichten hebben, of een beoordeling op basis van verouderde inzichten waaruit blijkt dat jouw woning geen versterkingsmaatregelen nodig heeft, dan heb je wellicht recht op de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van € 17.000, in plaats van de Subsidie Verduurzaming Groningen van € 7.000. Je leest hieronder meer over deze subsidie.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

De Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen is bedoeld voor eigenaren van een woning of gebouw die een beoordeling met de nieuwe inzichten hebben of krijgen. Het gaat dan onder meer over nieuw onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemschade. Ook woningen en gebouwen welke volgens beoordeling met de verouderde inzichten voldoen aan de veiligheidsnorm komen in aanmerking voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het maximale subsidiebedrag is € 17.000, en is aan te vragen t/m 31 mei 2026.

header image
Particulier & Zakelijk

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – Particulier
De subsidie tot € 17.000 voor het verduurzamen en verbeteren van je woning wordt toegekend omdat je al te lang wacht op een beoordeling van de aardbevingsschade. Onderhoud en investeringen in je woning zijn hierdoor in het verleden uitgesteld of stilgelegd. De Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen is erop gericht om achterstallig onderhoud te herstellen, te verduurzamen in de vorm van zonnepanelen of isolatie, en het algemeen wooncomfort te verbeteren. De subsidie wordt ook toegekend bij investeringen in bijgebouwen, garages en schuren.

Meer voorwaarden voor particulier vind je op deze website.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – Zakelijk
De Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – Zakelijk is voor eigenaren van gebouwen die onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van NCG. De betreffende gebouwen beschikken over een beoordeling met nieuwe inzichten of krijgen deze nog. Ook een beoordeling met verouderde inzichten waaruit is gebleken dat geen versterking nodig is komen in aanmerking voor de subsidie. Een belangrijke voorwaarde is dat je als eigenaar een beoordeling hebt met de nieuwe inzichten. Deze inzichten gaan uit van het stoppen met de gaswinning in 2022.

Meer voorwaarden voor zakelijk vind je op deze website.

Regeling Versterking Gebouwen Groningen Herbeoordeling

Tussen november 2022 en juli 2023 bestond de Subsidie Versterking Gebouwen Groningen, waarmee woningeigenaren geld ontvingen om zelf hun woning te laten versterken. Sinds 1 juli 2023 werkt het aanvragen van een vergoeding voor versterking anders, in verband met de start van de Tijdelijke wet Groningen (TwG). Met deze regeling hoef je niet zelf meer een aanvraag voor versterking in te dienen, maar ligt deze verantwoordelijkheid bij je gemeente.

header image
Subsidie

Voorwaarden Regeling Versterking Gebouwen Groningen Herbeoordeling

In het geval dat je een versterking advies met oude inzichten hebt gekregen waarin staat dat je woning versterkt moet worden, dan kun je ervoor kiezen om je woning opnieuw te beoordelen op basis van de nieuwste inzichten. Hiervoor krijg je dan een tegemoetkoming van € 13.000, en deze is vrij te besteden. Houd er wel rekening mee dat het aanvragen van een herbeoordeling alleen kan wanneer je nog geen overeenkomst met een aannemer hebt gesloten op basis van de oude inzichten.

De tegemoetkoming van € 13.000 is een vrij te besteden bedrag en kun je dus in principe aan van alles uitgeven: van vakantie tot een nieuwe auto, of je kunt het gebruiken om te investeren in je huis.

Als je de tegemoetkoming hebt aangevraagd of hebt ontvangen, kun je alsnog aanspraak maken op de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen. Hierdoor kun je naast de tegemoetkoming van € 13.000 ook nog een subsidie van maximaal € 17.000 ontvangen. Deze subsidie is echter niet vrij te besteden, en dient om je huis te verduurzamen en te verbeteren, zoals eerder in dit artikel is te lezen.

Eigenaren van adressen die onder blok B vallen, kunnen de subsidie niet aanvragen. Hiervoor is een andere gemeentelijke regeling beschikbaar, je leest daarover hieronder meer. Alle informatie en voorwaarden van de Regeling versterking gebouwen Groningen herbeoordeling vind je op deze website, aanvragen is mogelijk tot 1 juli 2026.

Blok A op norm

Blok A op norm is een subsidie voor woningeigenaren die in het versterkingsprogramma van NCG zitten. Om aanspraak te maken op de subsidie moet je woning beoordeeld zijn met verouderde inzichten, en moet daarbij ‘op norm’ verklaard zijn. Dit houdt in dat een woning voldoet aan de veiligheidsnorm en een versterking van de woning niet nodig is. Volgens de veiligheidsnorm is je woning ‘op norm’ wanneer je de woning in het geval van een (zware) aardbeving veilig en op tijd kunt verlaten.

header image
Voorwaarden

Voor wie is Blok A op norm?

De subsidie Blok A op norm is een bedrag van € 13.000. Je ontvangt dit bedrag als vergoeding voor eventuele moeilijk uitlegbare verschillen die kunnen ontstaan tussen de beoordeling op basis van oude of nieuwe inzichten. Het bedrag is vrij te besteden, je kunt het uitgeven aan wat je maar wilt, of lekker op je spaarrekening laten staan.

Let op: mocht je in aanmerking komen voor deze subsidie, dan heb je een brief ontvangen van je gemeente. Alle informatie en het aanvragen van de subsidie kan via deze website. Aanvragen kan t/m 15 november 2026.

Subsidie Blok B

De Blok B subsidie is voor eigenaren van gebouwen die in het versterkingsprogramma van NCG zitten. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je woning beoordeeld zijn met nieuwe inzichten en geselecteerd zijn voor de gemeentelijke regeling voor moeilijk uitlegbare verschillen (Blok B). De €13.000 van deze regeling is dus een soort compensatie dan wel gift, om eventuele moeilijk uitlegbare verschillen tussen de twee vormen van beoordeling te compenseren.

header image
€ 7.000 of € 17.000 extra

Eigenaren Blok B

De meeste eigenaren in Blok B komen ook in aanmerking voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, waardoor je nog eens € 17.000 extra kan ontvangen. Het laatstgenoemde bedrag moet wel worden besteed aan het verduurzamen en verbeteren van je huis.

Wanneer je behoort tot de kleine groep woningeigenaren die de keuze hebben gekregen voor aanvullende maatregelen, kun je de eerder genoemde Subsidie Verduurzaming Groningen aanvragen indien je voor de aanvullende maatregelen hebt gekozen. Dit gaat om een bedrag van € 7.000, te gebruiken voor het verduurzamen van je woning.

Let op: je komt alleen in aanmerking voor de subsidie Blok B wanneer je een brief van je gemeente hebt ontvangen dat je woning is geselecteerd voor de Blok B subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via deze website t/m 15 november 2026, hier vind je ook alle informatie en voorwaarden.