Categorie:

Zonnepanelen
Kennisbank

Europees akkoord: vanaf 2027 verplicht zonnepanelen op daken

Vanaf 2027 moet binnen de Eurozone ieder nieuw gebouw onder voorwaarden verplicht beschikken over zonnepanelen. Het Europees Parlement heeft definitief overeenstemming bereikt over een herziening van de Energy Performance of Buildings Directive. Als onderdeel van de nieuwe EPBD-richtlijnen is bovendien opgenomen dat nieuwe gebouwen vanaf 2030 volledig emissievrij dienen te zijn. Voor nieuw te bouwen overheidsgebouwen geldt die verplichting al vanaf 2028. Wat betekent dit voor Nederland?

Nederland

Zonnepanelen op daken vanaf 2025

In Nederland werd al in 2022 door het kabinet gesproken over een verplichting tot zonnepanelen op (nieuwe) bedrijfsgebouwen vanaf 2025. De richtlijnen die destijds vanuit het – inmiddels demissionair – kabinet werden vastgesteld, zijn onderdeel van de Energiebesparingsplicht en Omgevingswet. Ook moet tenminste 80 procent van de daken van overheidsgebouwen die geschikt zijn bevonden voor een tweede functie in de vorm van hernieuwbare opwek, vanaf 2028 worden voorzien van zon-pv. Daarmee loopt Nederland al voor op de plannen die recent zijn aangenomen door het Europees Parlement.

Voorwaarden verplichting zonnepanelen

Aan de verplichting voor zonnepanelen op nieuwe daken zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo moet het dak tenminste over een oppervlakte van 250 vierkante meter beschikken. Voorbeelden daarvan zijn onder meer fabrieken en winkelpanden. Voor woonhuizen met een dak van diezelfde omvang geldt de verplichting tot zonnepanelen vooralsnog niet. Mogelijk worden vanaf 2025 wel de regels voor nieuwe woningen en kleinere daken verder aangescherpt om de uitrol van zonnepanelen verder te stimuleren.

Europees akkoord

In 2029 ook verplicht zonnepanelen op woongebouwen

De door het Europees Parlement geformuleerde EPBD-richtlijnen moeten er uiterlijk 2029 voor gaan zorgen dat ook woongebouwen onder de verplichting voor zonnepanelen gaan vallen. Dit is opgenomen in artikel 10 van de Energy Performance of Buildings Directive. Het artikel 10 wordt overigens volledig voorzien van een roadmap richting de verplichte uitrol van zonnepanelen. Hierin valt onder meer te lezen wat de gevolgen zijn voor nieuwe én bestaande openbare gebouwen.

✓ Uiterlijk op 31 december 2026: zonnepanelen op alle nieuwe openbare gebouwen – exclusief woongebouwen – met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter;

✓ Uiterlijk op 31 december 2027: zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 2.000 vierkante meter;

✓ Uiterlijk op 31 december 2028: Zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 750 vierkante meter;

✓ Uiterlijk op 31 december 2030: Zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter.

Verplichting zonnepanelen bij renovatie

Het Europees Parlement wil binnen de nieuwe EPBD-richtlijn ook verplicht stellen dat bestaande gebouwen bij een ingrijpende renovatie zonnepanelen installeren. Dit zal gaan gelden voor gebouwen met een vloeroppervlak van tenminste 500 vierkante meter. Het zal gaan om gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan waarvoor een vergunning vereist is, zoals de renovatie van gebouwen, werkzaamheden aan het dak of de installatie van een technisch bouwsysteem. Gebouwen met woonfunctie zijn in 2027 nog uitgezonderd van de verplichting tot zon-pv.

Verplichting zonnepanelen nieuwe woongebouwen vanaf 2029

Die verplichting komt er wel. Uiterlijk op 31 december 2029 moeten op alle nieuwe woongebouwen zonnepanelen worden geïnstalleerd. Datzelfde geldt voor eventuele nieuwe overdekte parkeerplaatsen die naast de woongebouwen komen te liggen. De nieuwe richtlijnen van de Energy Performance of Buildings Directive zorgen ervoor dat de grootschalige uitrol van hernieuwbare energie op Europees niveau nu concreet is gemaakt.

icon
2026: Zonnepanelen op alle nieuwe openbare gebouwen. Dakoppervlak vanaf 250 m²
icon
2027: Zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen. Dakoppervlak vanaf 2.000 m²
icon
2028: Zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen. Dakoppervlak vanaf 750 m²
icon
2030: Zonnepanelen op alle bestaande openbare gebouwen. Dakoppervlak vanaf 250 m²
Energieminsters waren het al eens

Brede steun nieuwe EPBD-richtlijn in Europa

De herziene versie van de Energy Performance of Buildings Directive kan rekenen op brede steun in Europa. In oktober 2022 bereikten de Europese energieministers hierover al een akkoord, die werd bekrachtigd door de instemming van het Europees Parlement in maart 2023. Daar stemden 343 ministers voor de nieuwe richtlijnen, 216 tegen en was sprake van 78 onthoudingen. In december van 2023 bereikte het Europees Parlement een akkoord met de Raad van de Europese Unie, waarin de nieuwe EPBD-richtlijn op details werd aangepast. De nieuwste versie van de Energy Performance of Buildings Directive kon daarmee rekenen op een nog bredere steun: 370 stemmen voor, 199 tegen en 46 onthoudingen.

De Europese Raad moet de herziene versie van de EPBD-richtlijn nog officieel goedkeuren, voordat deze functioneel wordt. Dit lijkt een formaliteit.

Zonnepanelen zakelijk

Adviesgesprek aanvragen

Om een vrijblijvend adviesgesprek op te zetten, vragen we u om uw gegevens achter te laten zodat een van onze experts contact met u kan opnemen. Tijdens het adviesgesprek nemen we alle tijd om uw wensen te bespreken. Dit zijn de voordelen:

  • Een ervaren adviseur kijkt naar de beste oplossing voor uw bedrijfssituatie.
  • We nemen de tijd om uw wensen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.
  • Na het gesprek delen we een vrijblijvende offerte.

Vrijblijvend advies

Plan nu uw afspraak

    Geheel vrijblijvend